Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Laguntzak EkoDiseinurako, Ekonomia Zirkularreko Demostraziorako eta EkoBerrikuntzarako

2019ko laguntzak EkoDiseinurako, Ekonomia Zirkularreko Demostraziorako eta EkoBerrikuntzarako

Euskal industrian EkoDiseinuko eta Ekonomia Zirkularreko proiektu berritzaileak egiteko laguntzak. Helburua industriako materialen eraginkortasuna handitzea da eta produktuen iraunkortasuna eta ekodiseinua bultzatzea berrikuntzaren bitartez, funtsezko ardatza delako laster onartuko den “Euskadiko 2030erako Ekonomia Zirkularreko Estrategian”.

HANDITZEKO ❯

Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei ematen zaizkien dirulaguntzak - 2019

Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei ematen zaizkien dirulaguntzak arautzen dituen urriaren 27ko 202/2015 Dekretuan ezarritakoaren arabera, hona laguntza-lerroak:

a) Ingurumenaren babeserako Batasunaren arauetatik haragoko laguntzak, edo, Batasunaren araurik ezean, ingurumenaren babes-maila handitzen dutenak.

b) Batasunaren geroko arauetara aurrez egokitzeko laguntzak.

c) Ingurumen-azterlanak egiteko laguntzak.

e) Lur kutsatuak oneratzeko laguntzak,

f) Enpresa txiki eta ertainentzako laguntzak, ingurumen-alorreko aholkularitza-zerbitzuetarako.

d) Hirugarrenek sortutako hondakinak berrerabiltzeko eta birziklatzeko inbertsioetarako laguntzak

HANDITZEKO ❯

Pilotu 2019 Laguntza Programa

Euskal enpresei laguntzeko asmoz, deialdi honek nazioarteko inbertsio publikoko programa pilotuak garatu behar dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko ETE-ei laguntzea du azken helburu, programa horiek egiteko modu, metodologia, proposamen... berritzaileak probatzeko balio dutenean, eskala murrutzean burutuak eta lortutako esperientziatik abiatuta, gero bolumen handiagoko proiektuetan errepika daitezkeenak.

HANDITZEKO ❯

Hamar modu klima aldaketari aurre egiteko AAren bidez

AAren arloko munduko aditu handienetako batzuek diotenez, adimen artifiziala lagungarri izan liteke etxeetan eta hornikuntza- nahiz logistika-kateetan isuriak murrizteko, kontsumo-ohiturak hobetzeko, baso-soiltzea kontrolatzeko eta meteorologia eta energia-eskaera aurreikusteko.

HANDITZEKO ❯

Bridge for Billions, ekintzailetzaren Tinder-a

Espainiako onlineko haztegi honen helburua da mundu osoak aukera izan dezala berrikuntzak egiteko, ekintzaileak eta tutoreak elkartzen dituzten hiru hilabeteko azelerazio-programen bitartez.

HANDITZEKO ❯

AAk hizkuntzen arazoa murriztu du nazioarteko merkataritzan

eBay atariko salerosketei buruzko ikerketa batek dioenez, AA bidezko itzulpenaren hobekuntzaren ondorioz nazioarteko merkataritza %10,9tik gora emendatu da eta herrialdeen arteko distantzia %26 murriztu da.

HANDITZEKO ❯

Iraultza digitala eta gizakiaren talentua

Renault enpresak bere lehentasunen artean jarri ditu pertsonak, berrikuntza, bere sistemen inplementazioa eta ingurumenaren errespetua, horrela lider izaten jarraitzeko gero eta exijenteagoa den merkatu batean.

HANDITZEKO ❯

Ayudas al Ecodiseño, Demostración en Economía Circular y EcoInnovación

Ayudas al Ecodiseño, Demostración en Economía Circular y EcoInnovación 2019

Ayudas para la realización de proyectos innovadores de ecodiseño y economía circular en la industria vasca. El objetivo es incrementar la eficiencia de materiales en la industria e impulsar la durabilidad y el ecodiseño de productos a través de la innovación, ejes clave de la “Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030” que se aprobará próximamente.

AMPLIAR ❯

Subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente - 2019

Subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente en las siguientes líneas:

a) Ayudas a la inversión que permitan ir más allá de las normas de la Unión en materia de protección medioambiental o incrementar el nivel de protección medioambiental en ausencia de normas de la Unión

b) Ayudas para la adaptación anticipada a futuras normas de la Unión.

c) Ayudas para estudios medioambientales.

d) Ayudas a la inversión para el reciclado y reutilización de residuos generados por terceros,

e) Ayudas para el saneamiento de terrenos contaminados

f) Ayudas a las PYMEs para servicios de asesoramiento en materia de medio ambiente.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Pilotu 2019

Ayudas para apoyar a las PYMEs que precisan desarrollar proyectos piloto de inversión pública internacional que sirva para poner a prueba modos de hacer, metodologías, propuestas... innovadores a realizar en una escala restringida y que puedan eventualmente ser replicables a partir de la experiencia obtenida en proyectos de mayor volumen, siendo imprescindible que las mismas cuenten con el compromiso de un organismo público extranjero.

AMPLIAR ❯

Diez formas de luchar contra el cambio climático con IA

La inteligencia artificial puede ayudar a reducir las emisiones de hogares, cadenas de suministro y logística, mejorar los hábitos de consumo, el control de la deforestación y las predicciones meteorológicas y de demanda energética, según algunos de los mayores expertos de IA del mundo.

AMPLIAR ❯

Bridge for Billions, el Tinder del emprendimiento

La incubadora online española lucha por democratizar el acceso a la innovación en todo el mundo a través de programas de aceleración de tres meses en los que une a emprendedores con mentores.

AMPLIAR ❯

La IA reduce la barrera idiomática en el comercio internacional

Mejorar la traducción con IA aumenta un 10,9 por ciento el comercio internacional y reduce en más de un 26 por ciento la distancia entre países, según una investigación realizada sobre las transacciones de eBay.

AMPLIAR ❯

Revolución digital y talento humano

Renault coloca a las personas, la innovación, la implementación de sus sistemas y el respeto por el medio ambiente en la cima de sus prioridades para seguir liderando un mercado cada vez más exigente.

AMPLIAR ❯