Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


2019ko automoziorako trokelgintza balio-katea indartzeko diru laguntzak

2019ko automoziorako trokelgintza sektorean balio-katea indartzeko programa

Xedea da berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan eragin berezia jartzen duten ekintza integralen bidez, automoziorako trokelgintzaren sektoreko enpresen lehiakortasuna handitzea.

1.  Aktibo materialetako inbertsioa.

2. Berrikuntza, inbertsio eta nazioartekotzerako aholkularitza-zerbitzuak.

3.  Atzerriko merkataritza-azoketako partaidetza.

4. Garapen esperimentaleko eta bideragarritasun-azterlanetako jarduerak.

5. Prozesuetako eta antolaketako berrikuntzako jarduerak.

6.  Patenteen eta beste aktibo ez-material batzuen lorpena, baliozkotzea eta defentsa. Ikerketa-erakunde batetik edo enpresa handi batetik datozen eta erakunde onuradunean berriki sortutako eginkizun batean berrikuntzako jardueretan lan egiten duten, beste langile batzuk ordezkatu gabe, goi-mailako kalifikazioko langileen zerbitzu-eginkizuneko bidaltzea.

7.  Aurkeztutako berrikuntzako proiektuaren inguruko prestakuntzako jarduerak. Nolanahi ere, proiektuak sexu arrazoiengatik ez dira baztertzaileak izango, eta ahal dela, sexuaren araberako rolak eta estereotipoak ezabatu beharko dituzte.

HANDITZEKO ❯

Mundua 5 urtean aldatuko duten 5 berrikuntza teknologiko

IMB-ek bost berrikuntza teknologiko iragarri zituen Think Summit 2019 ekitaldian. Berrikuntza horiek inpaktu potentzial bat izango dute pertsonengan datozen bost urteetan, eta paper garrantzitsua jokatuko dute ingurumenaren hobekuntzan, adibidez nekazaritzarako biki digitalak, laborantzaren kluba, elikagaien detektibeak, elikagaien birziklapen eraginkorra...

HANDITZEKO ❯

Mundu digital honetan ere izango al dugu gauzak edukitzeko grina?

Gure bizitza digitalean lehen urratsak ematen ari garen honetan, obsoleszentziak eta birtualtasunak proban jarri gaituzte. Kontzeptu horiek eragin sakona dute gure mentalitatean, gure portaera gidatu izan duten baloreak suntsitzen dituztelako, adibidez, gauzak edukitzearena.

HANDITZEKO ❯

Ayudas al sector de la Troquelería para automoción - 2019

Programa de Refuerzo de la cadena de valor en el sector de la Troquelería para automoción 2019

Estas ayudas están destinadas a incrementar la competitividad de las empresas del sector de troquelería para automoción mediante acciones integrales que inciden en la innovación, la internacionalización y la inversión.

Serán subvencionables:

1. Inversión en activos materiales.

2. Servicios de consultoría para innovación, inversión e internacionalización.

3.  Participación en ferias comerciales en el extranjero.

4.  Actividades de desarrollo experimental y estudios de viabilidad.

5.  Actividades de innovación en procesos y organización

6. Obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales.  Envío en comisión de servicio de personal altamente cualificado procedente de un organismo de investigación o una gran empresa, que trabaje en actividades de innovación en una función recientemente creada en la entidad beneficiaria y que no sustituya a otro personal.

7.  Actividades de formación relacionadas con el proyecto de innovación presentado

AMPLIAR ❯

5 innovaciones tecnológicas que cambiarán al mundo en 5 años

IBM, a través del Think Summit 2019, anunció cinco innovaciones tecnológicas que, en los próximos cinco años, tendrán un impacto potencial en las personas y dónde la tecnología podría jugar un rol fundamental para mejorar el medio ambiente, como son dobles digitales de la agricultura, club de cultivo, detectives de alimentos, reciclaje eficiente de los alimentos...

AMPLIAR ❯

En este mundo digital, ¿dejaremos de tener el afán por poseer?

La obsolescencia y la virtualidad nos están poniendo a prueba en estos comienzos de nuestra vida en digital. Y es que afectan muy profundamente a la mentalidad, pues desquician valores que hasta ahora conducían nuestro comportamiento, como el de la posesión de las cosas.

AMPLIAR ❯