Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Patente eta erabilgarritasun-ereduen eskatzeko dirulaguntzak

Patente eta erabilgarritasun-ereduen eskaerak atzerrian sustatzeko dirulaguntzak.

Onuradunak

  • Pertsona fisikoak
  • ETEak
  • Enpresa pribatu handiak
  • Irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuak, sektore publikoarekiko menpekotasun edo loturarik ez dutenak

Argibide gehiagorako

Ayudas para solicitudes de patentes y modelos de utilidad

Subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior.

Beneficiarios

  • Personas físicas
  • PYMES
  • Grandes empresas privadas
  • Instituciones privadas sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al sector público

Más información