Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Trantsizio Digital eta Berdea dirulaguntza programa 2021

Trantsizio Digital eta Berdea dirulaguntza programa 2021

Laguntza-programak lau laguntza-lerro baditu:

 • Digitalizaziorako (oinarrizkoa edo aurreratua) eta ingurumen-iraunkortasunerako planak garatzea.
 • Oinarrizko digitalizazio-proiektuak.
 • Digitalizazio aurreratuko proiektuak.
 • Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuak.
HANDITZEKO ❯

Ekimen ekintzaileak sustatzeko diru-laguntzak 2021

Titulu honetan jasotako laguntzen xedea da pertsona sustatzaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko laguntzak ematea, hiru jarduera-motaren bidez:

 • 1. atala.—Enpresa-proiektuak sortu eta abian jartzeko aholkularitza.
 • 2. atala.—Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak.
 • 3. atala.—Enpresa-transmisiorako laguntzak
HANDITZEKO ❯

Online jardunaldia: ETEak eta finantzaketa publikoa 2021

Ekainaren 17an Beazko Diru-laguntza Mapa zerbitzuak online jardunaldi bat antolatuko du ETEentzako I+G+b finantzaketa publikoari buruz. CDTI, Enisa, Eusko Jaurlaritza/SPRI, Bizkaiko Foru Aldundia eta Seed Capital Bizkaia egongo dira.

HANDITZEKO ❯

Industria digitalago baterako konponbide berriak

Datuak eta teknologia dira industria berriaren eragileak, eta industria berri horrek oinarritzat ditu Gauzen Internetekin, adimen artifizialarekin (AA), 5G-rekin eta “edge computing” delakoarekin lotutakoproiektuak.

HANDITZEKO ❯

Mareen energiaz elikatutako auto elektrikoen lehen karga-puntua sortu dute

Mareomotrizeko turbinek zama-puntua elikatzen dute, uharteko ibilgailuek mareekin bakarrik funtziona dezaten. Nova Innovation enpresa suediarrak, energia mareomotrizoan liderrak, ibilgailu elektrikoak kargatzeko lehen gunea (Ev) garatu duela iragarri du, itsasaldietatik datorren energia-iturri batetik zuzenean elikatzen dena.

HANDITZEKO ❯

Hau da adimen artifizialeko tresnarik boteretsuena munduan

2020ko ekainean, OpenAI Kaliforniako enpresak GPT-2tik GPT-3ra arteko eguneraketa ezagutarazi zuen, adimen artifizialean eta gaitasun kognitiboak dituen deep learningean oinarritutako lengoaia eredua.
Adimen Artifizialaren (Ia) munduak aurrera egiten jarraitzen du XXI. mendean duen erronka handiari arrakastaz erantzuteko: adimen Artifizial Orokorra lortzea (AGI ingelesezko siglengatik), hau da, gizakiek egiten duten bezala zeregin intelektualak ikasteko gai dena.

HANDITZEKO ❯

Biki digitala eta bere aldaerak

Biki Digitala aspalditik ezarri da industrian, eta balio-kate osoan zehar prozesuak iraultzen ari da. Produktu, ekoizpen- edo jarduera-prozesu baten irudikapen birtual gisa, banakako etapak arazorik gabe lotzea ahalbidetzen du. Horrek etengabeko gehikuntza eragiten du eraginkortasunean, porrot-tasak minimizatzen ditu, garapen-zikloak laburtzen ditu eta negozio-aukera berriak zabaltzen ditu: bestela esanda, epe luzerako abantaila lehiakorra sortzen du.

HANDITZEKO ❯

Programa Transición Digital y Verde 2021

Programa Transición Digital y Verde 2021

El programa de ayudas contiene cuatro líneas de apoyo:

 • Desarrollo de planes para la digitalización (básica o avanzada) y la sostenibilidad ambiental.
 • Proyectos de digitalización básica.
 • Proyectos de digitalización avanzada.
 • Proyectos de innovación ambiental y economía circular.
AMPLIAR ❯

Subvenciones para el Fomento de Iniciativas Emprendedoras 2021

Ayudas para apoyar la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por personas promotoras, a través de tres tipos de actuaciones:

 • Sección 1.ª.—Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales.
 • Sección 2.ª.—Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas.
 • Sección 3.ª.—Ayudas a la transmisión empresarial.
AMPLIAR ❯

Jornada online: Pymes y acceso a financiación pública 2021

El 17 de junio el servicio de Mapa de Ayudas de Beaz organiza una jornada sobre financiación pública de la I+D+i en las empresas. La sesión será online y en ella participarán CDTI, Enisa, Gobierno Vasco/SPRI, y la Diputación Foral de Bizkaia/Seed Capital Bizkaia.

AMPLIAR ❯

Nuevas soluciones para una industria más digital

Los datos y la tecnología actúan como el motor de la nueva industria, que se apoya en proyectos relacionados con el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial (IA), el 5G y el 'edge computing'.

AMPLIAR ❯

Crean el primer punto de carga de coches eléctricos alimentado con energía de las mareas

Las turbinas mareomotrices alimentan el punto de carga para que los vehículos de la isla de Yell en Shetland, puedan funcionar únicamente con las mareas. Nova Innovation, una empresa sueca líder en energía mareomotriz, ha anunciado el desarrollo del primer punto de carga de vehículos eléctricos (EV) que se alimenta directamente de una fuente de energía proveniente de las mareas.

AMPLIAR ❯

Esta es la herramienta de inteligencia artificial más poderosa en el mundo

En junio del 2020 la empresa californiana OpenAI dio a conocer la actualización de GPT-2 a GPT-3, un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial y deep learning con capacidades cognitivas. El mundo de la Inteligencia Artificial (IA) sigue avanzando para responder con éxito al gran desafío que tiene en el siglo XXI: alcanzar una Inteligencia Artificial General (AGI por sus siglas en inglés), es decir, aquella que sea capaz de aprender tareas intelectuales como lo hacen los humanos.

AMPLIAR ❯

El Gemelo Digital y sus diferentes variantes

El Gemelo Digital se ha establecido desde hace mucho tiempo en la industria, donde está revolucionando los procesos a lo largo de toda la cadena de valor. Como representación virtual de un producto, proceso de producción o desempeño, permite que las etapas individuales se vinculen sin problemas. Esto crea un incremento constante en la eficiencia, minimiza las tasas de fracaso, acorta los ciclos de desarrollo y abre nuevas oportunidades de negocios: en otras palabras, crea una ventaja competitiva a largo plazo.

AMPLIAR ❯