Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Txekeo Teknologikoak

Txekeo Teknologikoak 2019 Programa

Txekeo teknologikoen programa bi modalitatetan diseinatuta dago:

a) Txekeo teknologiko arruntak: hauen helburua da ekoizpen-arloren batean edo produktu/zerbitzuekin dagoen arazo jakin bati erantzuna ematea, agente teknologiko batek aukerako konponbide zehatza proposatuta. Bidea erraztu nahi diete berrikuntza-jarduerak egiterakoan oztopoak aurkitu ohi dituzten enpresei lehen urratsak eman ditzaten.

b) 4.0 txekeoak: txekeo hauek 4.0 industriarantz urratsak eman nahi baina bidea zehaztu beharra duten enpresei zuzenduta daude. txekeo hauetan, agente teknologikoak, enpresaren egoera azterturik, lehen urratsa proposatuko dio 4.0 industriara bidean.

HANDITZEKO ❯

Ekonomia zirkularra posible da: hona hemen arrakastaz aplikatu duten 3 hiri

Aurreikuspenen arabera, 2050ean 9.000 milioi pertsona biziko gara munduan, eta horietatik %66 hirietan biziko dira. Hona hemen ekonomia zirkularra arrakastaz aplikatzea lortu duten hirien hainbat adibide.

HANDITZEKO ❯

Indiak bi gurpilen aldeko apustua egingo du etorkizuneko garraiobide elektrikoentzat

Indiako gobernuak uste du ibilgailu elektriko txiki eta publikoak direla modu onena isuriak, aireko kutsadura eta automozio-industriarekin lotutako petrolio-inportazioak murrizteko. Eta enpresek jaramon egin diote.

HANDITZEKO ❯

12 berrikuntza janari-xahuketarekin amaitzeko

Gero eta estrategia berritzaile gehiago daude zaborretara botatzen dugun elikagai kopurua murrizteko. Hauek dira Baliabideen Munduko Institutuak proposatzen dituenak Goodwin aholkularitzaren arabera.

HANDITZEKO ❯

Chequeos Tecnológicos 2019

Programa de Chequeos Tecnológicos 2019

El programa de chequeos tecnológicos está diseñado en dos modalidades:

a) Chequeos tecnológicos estándar: están orientados a dar respuesta a una problemática concreta en algún ámbito productivo o de producto/servicio, en el que un agente tecnológico le propone la solución concreta idónea para resolverlo. Pretende facilitar que las empresas que habitualmente encuentran barreras para realizar actividades de innovación den sus primeros pasos.

b) Chequeos 4.0: van dirigidos a aquellas empresas que desean dar pasos hacia la industria 4.0 pero necesitan orientar bien su camino. En ellos el agente tecnológico propone, tras un análisis de su situación, el primer paso en su itinerario hacia la industria 4.0.

AMPLIAR ❯

La economía circular es posible: 3 ciudades que la desarrollan con éxito

Para el año 2050, se espera que la población mundial supere los 9.000 millones de personas, de las que un 66% vivirán en ciudades. Explicamos ejemplos exitosos de aplicación de la economía circular en ellas.

AMPLIAR ❯

India apuesta por las dos ruedas para el transporte eléctrico del futuro

El Gobierno del país confía en que los vehículos eléctricos pequeños y públicos son el mejor camino para reducir sus emisiones, la contaminación de su aire y las importaciones de petróleo relacionadas con su industria automotriz. Y las empresas le están haciendo caso.

AMPLIAR ❯

12 innovaciones para acabar con el desperdicio de comida

Cada vez hay más estrategias innovadoras para reducir la cantidad de alimentos que desechamos. Estas son las que propone el Instituto de Recursos Mundiales según Goodwin.

AMPLIAR ❯