Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Zein abantaila eskaintzen dizkie Adimen Artifizialak ETEei?

Zein abantaila eskaintzen dizkie Adimen Artifizialak ETEei?

AA tresnak inplementatuz ETEek behar duten guztia eskuratzen dute lehiakideak gainditzeko. Adimen Artifiziala (AA) enpresen ekosistemara iritsi den honetan, enpresak -edozein tamainatakoak direla ere- gai dira gauza gehiago egiteko denbora gutxiagoan, eta esperientzia erakargarri eta pertsonalizatuak sortzeko beren bezeroentzat.

HANDITZEKO ❯

3D inprimagailuekin fabrikatutako “marka zuriko” ekipo medikoak

Ebaketetan metalezko inplanteak doitzeko gidaliburuetatik liposukzioak egiteko ekipamendu medikoraino. Enpresa batzuk fabrikazio gehigarria erabiltzen hasi dira gailu medikoak egiteko, baina denek ez dute horretarako behar den ekipamendurik, ez eta 3D inprimagailuak erabiliz osagai propioak garatzeko behar den I+G laborategirik.

HANDITZEKO ❯

Nola lortu ontzi seguru eta jasangarriak

Horizontea 2020 REFUCOAT proiektua -lau urtez luzatuko dena eta parte-hartzailetzat AINIA teknologia-zentroa duena- biomaterialetan oinarritutako ontzi berriak garatzen hasi da. Ontzi horiek estaldura hibridoz horniturik daude, propietate antioxidatzaile eta antimikrobianoak dituzte eta hesi bezala funtzionatzen dute gasei sartzen ez uzteko, elikagaientzako azpil eta filmetan erabili ahal izateko.

HANDITZEKO ❯

Krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak 2020

Sustatu egingo dira industria- eta finantza-arloa berregituratzeko eta berrabiarazteko neurriak, krisialdian dauden enpresei epe ertain eta luzera bideragarritasuna itzultzeko, eta neurriok berregituraketa-planen barruan egon behar dute.

HANDITZEKO ❯

2020ko ekitaldian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak

Laguntzak Bizkaian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak egiteko.

HANDITZEKO ❯

Bikaintek Programa 2020

Agindu honen xedea da, 2020ko ekitaldi honetarako, I+G proiektuak garatzeko laguntzak arautzea eta deitzea, doktore-titulua duten ikertzaileak sartuz eta doktorego industrialak eginez, bai Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden edo instalazio produktiboa duten enpresetan, bai Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko zenbait eragiletan, beren karreren hasieratik laneratzen lagunduz eta euskal produkzio-sarearen lehiakortasuna areagotuz.

HANDITZEKO ❯

¿Qué beneficios brinda la Inteligencia Artificial a las Pymes?

¿Qué beneficios brinda la Inteligencia Artificial a las Pymes?

Al implementar herramientas de IA, las Pymes tienen todo para vencer a su competencia. Con la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) al ecosistema empresarial, las empresas ahora pueden lograr más en menos tiempo y crear experiencias atractivas y personalizadas para sus clientes, todo esto sin importar el tamaño de la organización.

AMPLIAR ❯

Equipos médicos de ‘marca blanca’ fabricados con impresión 3D

Desde guías para ajustar los implantes metálicos en operaciones quirúrgicas hasta equipamiento médico para realizar las liposucciones. Los dispositivos médicos se suben al carro de la fabricación aditiva, pero no todas las empresas médicas cuentan con el equipamiento y los laboratorios de I+D para desarrollar sus propios componentes con impresión 3D.

AMPLIAR ❯

Cómo lograr envases seguros además de sostenibles

El proyecto Horizonte 2020 REFUCOAT, en el que participa AINIA y cuya duración es de cuatro años, está trabajando en el desarrollo de nuevos envases biobasados que incorporen recubrimientos híbridos con propiedades barrera a gases, antioxidantes y antimicrobianas, para poder ser utilizados en films y bandejas para alimentos

AMPLIAR ❯

Ayudas para la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis 2020

Con estas ayudas se promoverá la ejecución de medidas de reestructuración y de relanzamiento de carácter industrial y financiero que se incluyan en planes de reestructuración elaborados por empresas en crisis tendentes al restablecimiento de la viabilidad a medio y largo plazo de las mismas.

AMPLIAR ❯

Ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral 2020

Ayudas dirigidas a la realización de proyectos de innovación sociolaboral en Bizkaia.

AMPLIAR ❯

Programa Bikaintek 2020

Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D mediante la incorporación de personal investigador con título de doctor o doctora y la realización de doctorados industriales, tanto en las empresas ubicadas o que tengan una instalación productiva en la CAPV como en determinados agentes de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación, favoreciendo la inserción laboral desde el inicio de sus carreras profesionales y elevando la competitividad del tejido productivo vasco a base de incorporar talento en el mismo.

AMPLIAR ❯