Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


aurreTIK 2018: Encuesta de Innovación Tecnológica

aurreTIK 2018

10 langile edo gehiagoko Bizkaiko enpresen %22,8k teknologi berrikuntzarekin lotutako jardueretan gastatu dute 2016. urtean, hau da, 2015ean baino gutxiagok (%24,7), aurreTIK 2018 arabera.

Establezimenduen %95,1en iritziz, berrikuntza teknologikoak efektu garrantzitsuak dauzka beren jardueraren garapenean. Konpainien %67,4ren ustez efektu garrantzitsuak izan ditu orobat enpleguan, lagungarri izan delako lanpostuak mantentzeko (%53,4) eta enplegu kualifikatua emendatzeko (%33,3).

Konpainien %31,2k I+G-ko jardueren inguruko lankidetza-hitzarmenak izenpetu ditu beste enpresa edo erakunde batzuekin 2014-2016 aldian. Portzentaje hori 2013-2015ekoa baino 1,6 puntu handiagoa da.

10 langile edo gehiagoko enpresen %33,2k berrikuntza ez teknologikoak egin zituen (merkaturatze edota antolakuntza prozesuetako berrikuntzak barne).

Ikusi Laburpena

Ikusi Txosten Osoa

aurreTIK 2018: Encuesta de Innovación Tecnológica

aurreTIK 2018

Un 22,8% de los establecimientos de Bizkaia de 10 ó más empleados ha realizado en 2016 gastos en actividades relacionadas con la innovación tecnológica, un porcentaje inferior al de 2015 (24,7%), según datos del aurreTIK 2018 que se acaba de publicar.

Un 95,1% de los establecimientos indicó que la innovación tecnológica tiene efectos relevantes para el desarrollo de su actividad. Además la incidencia sobre el empleo fue relevante para un 67,4% de las compañías por el mantenimiento de los puestos de trabajo (53,4%) y el aumento del empleo cualificado (33,3%).

Cabe destacar que un 31,2% de las compañías firmó acuerdos de cooperación sobre actividades de I+D e innovación con otras empresas o instituciones en el periodo 2014-2016. Dicho porcentaje se situó 1,6 puntos por encima del período 2013-2015.

En lo referente a la innovación no tecnológica, un 33,2% de las empresas de 10 o más trabajadores efectuó innovaciones en comercialización y/o organizativas

Informe ejecutivo
Informe completo