Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntza, digitalizazio eta iraunkortasunerako laguntzak

Trantsizio Digital eta Berdea dirulaguntza-programa - 2023

Laguntza-programa honek 4 ildo ditu:

 • 1. ildoa: Digitalizaziorako eta ingurumen-iraunkortasunerako planak garatzeko dirulaguntzak.
 •  2. ildoa: Oinarrizko digitalizazio-proiektuetarako dirulaguntzak.
 • 3. ildoa: Digitalizazio aurreratuko proiektuetarako dirulaguntzak.
 • 4. ildoa: Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuetarako dirulaguntzak
HANDITZEKO ❯

Hazinnova - 2023

Hazinnova enpresa txiki eta ertainei berrikuntza-proiektu txikiak modu praztiko eta errazean gauzatzen laguntzea helburu duen programa da. Horretarako, 50 orduko aholkularitza espezializatua eta doakoa eskaintzen du.

HANDITZEKO ❯

2023ko Innobideak-Innokonexio Laguntza Programa

Berrikuntza Proiektuak egitera bideratutako laguntza-programa bat arautzea da oinarri hauen helburua. Berrikuntza Proiektu horiek erakundeetan berrikuntzaren kudeaketa eta sistematizazioa finkatzen lagunduko dute eta, modu horretan, EAEko enpresa berritzaileen oinarria handitzen lagunduko dute.

Proiektuak banakakoak izan daitezke; kasu horretan enpresa bat izango litzateke onuradun bakarra. Edo lankidetza-proiektua ere izan daiteke; kasu horretan bi enpresak edo gehiagok parte hartuko lukete onuradun gisa.

HANDITZEKO ❯

Barne-ekintzaile laguntza-programa - 2023

Oinarri hauen helburua da barne-ekintzaileen laguntza arautzea Euskal Autonomia Erkidegoan heltzeko eta abian jartzeko prozesu osoan zehar, euskal enpresen barruan egindako ekintzailetza-jarduera kontuan hartuta, enpresa-proiektu berriak bultzatzeko. Programak 3 ildoa ditu:

 • 0 ildoa: Negozio berriak sortzeko plan bat garatzeko laguntza
 • 1. ildoa: Ideia heltzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan enpresari laguntzeko laguntza.
 • 2. ildoa: Definitutako enpresa-plana gauzatzeko behar diren inbertsioak finantzatzeko laguntza.
HANDITZEKO ❯

Programa de Ayudas Banda Ancha Ultrarrápida para Empresas - 2023

Programa honen helburua da banda zabal ultralasterreko sareak, kokaleku dituzten industrialde edo eremu geografikoetan komunikazio elektronikoen operadoreen telekomunikazio-azpiegiturak falta direlako, zerbitzu horiek kontratatzeko aukerarik ez duten Euskadiko enpresetara helaraztea.

HANDITZEKO ❯

Ayudas a la Innovación, Digitalización y Sostenibilidad

Programa Transición Digital y Verde - 2023

Este programa de ayudas consta de 4 líneas:

 • Línea 1: Subvenciones para planes para la digitalización (básica o avanzada) y la sostenibilidad ambiental.
 • Línea 2: Subvenciones para proyectos de digitalización básica.
 • Línea 3: Subvenciones para proyectos de digitalización avanzada.
 • Línea 4: Subvenciones para proyectos de innovación ambiental y economía circular
AMPLIAR ❯

Hazinnova - 2023

Hazinnova es un programa que tiene como objetivo ayudar a las pymes a ejecutar pequeños proyectos de innovación, de una forma prácitca y sencilla. Para ello ofrece 50 horas de consultoría especializada y gratuita.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Innobideak-Innokonexio - 2023

Ayudas para el apoyo a la realización de Proyectos de Innovación que ayuden a consolidar la gestión y sistematización de la innovación en las organizaciones y así incrementar la base de empresas innovadoras de la CAE.

Los proyectos podrán ser tanto individuales, con la participación de una empresa como beneficiaria única, o en cooperación, con la participación de dos o más empresas como beneficiarias.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Barne-Ekintzaile - 2023

Ayudas al intraemprendimiento, entendiendo por tal, la actividad emprendedora realizada dentro de las empresas vascas, con el fin de promover nuevos proyectos empresariales, en las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa. El programa consta de 3 líneas:

 • Línea 0: Ayuda a desarrollar un Plan de Generación de Nuevos Negocios
 • Línea 1: Ayuda de acompañamiento, a la empresa, en el proceso de maduración de la idea y elaboración del Plan de Empresa.
 • Línea 2: Ayuda de acceso a la financiación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan de Empresa definido.
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Banda Ancha Ultrarrápida para Empresas - 2023

Ayudas para extender las redes de banda ancha ultrarrápida a aquellas empresas de Euskadi que no disponen de la posibilidad de contratar este tipo de servicio, por la inexistencia de infraestructuras de telecomunicaciones de los operadores de comunicaciones electrónicas en los polígonos o zonas geográficas donde se ubican.

AMPLIAR ❯