Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ekintzailetzarako eta 4.0 Industriarako diru laguntzak

Txekeo Teknologikoak dirulaguntza-programa 2022

Dirulaguntza-programa honen helburua da enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten, kanpoko teknologia eragile baten laguntzarekin.

Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu berrikuntza-proiektu baten bitartez.

HANDITZEKO ❯

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren bigarren laguntza-deialdia 2022

Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2022 Programaren 2. deialdia. Bizkaiko enpresa-sareari dibertsifikazio-jarduerak eta teknologia berriak ekarriko dizkioten enpresa-proiektu berritzaile berriak abian jartzeko diru-laguntzak dira, balio erantsi handikoak eta hazteko potentzialak.

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

 •  1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
 •  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak.
 •  4. arloa: Azelerazioa
HANDITZEKO ❯

2022ko Innobideak-Kudeabide dirulaguntza programa

Kudeaketa aurreratuko ereduarekin bat datozen kudeaketa hobetzeko proiektuak egiteko laguntzak.

Proiektu horiei esker, erakundeen lehiakortasunean eta jasangarritasunean eragina duten sei eremutan indarguneak eta hobekuntza-arloak identifikatu ahal izango dira, eta kudeaketa-sistema egokia ezarriko da. Hauek dira sei eremu edo elementu horiek:

 • Estrategia
 • Bezeroak
 • Pertsonak
 • Gizartea
 • Berrikuntza
 • Emaitzak
HANDITZEKO ❯

Ekintzaile laguntza-programa - 2022

«Bussiness Innovation Center» (BIC) baten tutoretzapean dauden enpresa-proiektu berritzaile eta/edo oinarri teknologikoko, industrialeko eta/edo lotutako zerbitzuetako proiektu berrietarako laguntzak, ideia ontzeko eta enpresa abian jartzeko faseetan.

Laguntza hori honako laguntza-mota honen bidez gauzatuko da:

 • 1. lerroa: pertsona edo talde sustatzaileari edo enpresari laguntzeko laguntza, ideia heltzean eta Enpresa Plana egitean, martxan jarri arte.
 • 2. lerroa: 1. linearen ekintzailetza-proiektuek sortutako enpresa berriei zuzendutako laguntza, definitutako enpresa-plana gauzatzeko beharrezkoak diren inbertsioak finantzatzen laguntzeko.
HANDITZEKO ❯

Renove 4.0 Industria laguntza-programa - 2022

Oinarri hauen xedea enpresa parte-hartzaileen lehiakortasuna hobetzera bideratutako laguntza-programa bat arautzea da, makineria edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosten laguntzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko produktu-prozesu industrialari lotutako industria- eta zerbitzu-enpresetan fabrikazio aurreratuaren esparruan teknologiak aplikatzera bideratutako Industria 4.0 proiektuak inplementatze aldera:

 • 1.lerroa: 4.0 Industriako proiektuak inplementatzea, Industria Adimendunaren (1. lerroa) eremuaren baitan teknologiak aplikatzeko, eta/edo
 • 2. lerroa: Efizientzia energetikoko eta hobekuntza teknologikoko proiektuak inplementatzea, baldin eta ezarri behar diren ekipamenduek ez badituzte lehendik dauden instalazioak ordezten, eta ekoizpena handitzen badute
HANDITZEKO ❯

Nazioarteko Gauzatu laguntza programa - 2022

Atzerrian dauden euskal enpresen ezarpen produktiboak eta produkzio-prozesuari lotutako zerbitzu teknikoak ezarri, handitu eta berritzeko laguntzak.

HANDITZEKO ❯

Ayudas al Emprendimiento e Industria 4.0

Programa Chequeos Tecnológicos 2022

El objetivo de este programa de ayudas es fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo.

Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación.

AMPLIAR ❯

Programa Creación de Empresas Innovadoras 2022 - 2ª convocatoria

2ª convocatoria del Programa Creación de Empresas Innovadoras 2022, que consiste en ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

Este programa se llevará a cabo a través de las siguientes áreas de actuación:

 • Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores
 • Área 2. Nuevas empresas innovadoras
 •  Área 4. Aceleración
AMPLIAR ❯

Programa de ayudas Innobideak-Kudeabide 2022

Ayudas para la realización de proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada.

Estos proyectos permitirán identificar puntos fuertes y áreas de mejora en seis ámbitos que impactan en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones, estableciendo un sistema de gestión apropiado. Esos seis ámbitos o elementos son:

 • Estrategia
 • Clientes
 • Personas
 • Sociedad
 • Innovación
 • Resultados
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Ekintzaile 2022

Ayudas a nuevos proyectos empresariales innovadores y/o de base tecnológica, industriales y/o de servicios conexos, tutelados por un «Bussiness Innovation Center» (BIC), en las fases de maduración de la idea y de puesta en marcha de la empresa.

Dicho apoyo se materializará a través del siguiente tipo de ayuda:

 • Línea 1: ayuda de acompañamiento, a la persona o equipo promotor o empresa, en el proceso de maduración de la idea y elaboración del Plan de Empresa, hasta la puesta en marcha.
 • Línea 2: ayuda destinada a las nuevas empresas generadas por los proyectos de emprendimiento de la Linea 1 para facilitar su acceso a la financiación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan de Empresa definido.
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Renove Industria 4.0 - 2022

Programa de ayudas para fomentar inversiones en nueva maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), en empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial para:

 • Linea 1: La implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Industria Inteligente (
 • Linea 2: La implementación de proyectos de eficiencia energética y mejoras tecnológicas, que supongan nuevos equipos no sustitutivos de instalaciones existentes y generen un incremento de la producción
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Gauzatu Internacional - 2022

Ayudas dirigidas a impulsar el establecimiento, ampliación y renovación de implantaciones, tanto productivas como de servicios técnicos ligados al proceso productivo, de empresas vascas en el exterior.

AMPLIAR ❯