Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Diru Laguntzak - Ekintzailetza eta Industria 4.0

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren bigarren laguntza-deialdia 2021

Enpresa-proiektu berritzaile berriak martxan jartzen laguntzea. Proiektu horiek dibertsifikazio-jarduera eta teknologia berriei buruzko jarduera berriak ekarri behar dituzte Bizkaiko enpresen sarera. Proiektuok balio erantsi handia eta hazteko ahalmena izan behar dute.

Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2021erako Programa lau jarduera-arlo hauen bidez gauzatuko da:

— 1. arloa. Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.

— 2. arloa. Enpresa berritzaile berriak.

— 4. arloa. Azelerazioa

HANDITZEKO ❯

Basque Industry 4.0 Programa - 2021

Programaren helburua da babesa ematea ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuei, honako hau jorratzen dutenei, hain zuzen: teknologia «hornitzaile teknologikoetatik» (adibidez, Zientzia Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak) enpresa industrialetara eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzuen enpresetara transferitzea. Proiektu horiek erakuste-efektua izan behar dute eta aukera eman behar dute, beraz, EIKTetan I+Geko proiektuen emaitzak merkatura transferitzea bizkortzeko.

HANDITZEKO ❯

Renove Industria 4.0 Programa - 2021

Makineria eta/edo ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) eskuratzen laguntzeko laguntzak, Industria 4.0 proiektuak inplementatzeko, Fabrikazio Aurreratuaren esparruan teknologiak aplikatzeko industria-enpresetan eta industria-produktuari eta -prozesuari lotutako zerbitzu-enpresetan.

HANDITZEKO ❯

Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio Programa 2021

Prozesu hau BDIHko edo aukeratutako nazioarteko DIHko eragileek eskainitako laguntza tekniko baten bidez gauzatuko da, zenbait nodok eskaintzen dituzten teknologia digitalak eta jasangarriak xurgatzeko gaitasuna areagotzeko aukera emango duen ekintza-plan bat edo kontzeptu proba bat egiteko. Hauek dira aipatutako nodo horiek:

 • Robotika malgu eta kolaboratiboa,
 • Fabrikazio gehigarria,
 • Material aurreratuak,
 • Zibersegurtasuna,
 • Makina adimendun eta konektatuak,
 • Sare elektriko digitalak
 • Gailu medikoak eta osasun digitala
HANDITZEKO ❯

Ayudas - Emprendimiento e Industria 4.0

Programa Creación de Empresas Innovadoras 2021 - 2ª convocatoria

Ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

El Programa Creación de Empresas Innovadoras 2021 se llevará a cabo a través de dos áreas de actuación:

— Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores

— Área 2. Nuevas empresas innovadoras

— Área 4. Aceleración.

AMPLIAR ❯

Programa Basque Industry 4.0 - 2021

Ayudas a Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia de Tecnología de «proveedores tecnológicos» (como, por ejemplo, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación) hacia empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, que permitan acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs.

AMPLIAR ❯

Programa Renove Industria 4.0 - 2021

Ayudas destinadas a apoyar la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), para la implementación de proyectos de Industria 4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada en empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial.

AMPLIAR ❯

Programa Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio 2021

Servicio de acompañamiento técnico, proporcionado por los agentes del BDIH o del DIH internacional elegido, para la elaboración de un plan de acción o la realización de una prueba de concepto que permita incrementar la capacidad de absorción de las tecnologías digitales y sostenibles ofrecidas por los distintos nodos:

 • Robótica flexible y colaborativa,
 • Fabricación aditiva,
 • Materiales avanzados,
 • Ciberseguridad,
 • Máquinas inteligentes y conectadas,
 • Redes eléctricas digitales
 • Dispositivos médicos y salud digital
AMPLIAR ❯