Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Nolakoa izango da etorkizuneko lana?

Nolakoa izango da etorkizuneko lana?

Nola aldatuko da datorren hamarkadan lan egiteko eta bizitzeko modua? Zer lanbide eta lan egiteko modu berri sortuko dira? Hezkuntza-eredua aldatuko da horrekin?
Telelana, adimen artifiziala eta robotikoa, elkarlaneko ekonomiako plataformak, errealitate birtuala eta areagotua, Twitch bezalako sare sozial berriak, pandemiak bizkortuta, gure bizitzetan sartzen ari diren joerak dira. Joera teknologikoei konputazio kuantiko oparoa eta bizi-luzeraren igoera, desberdintasunaren aurkako borroka eta ingurumenaren narriaduraren aurkako joera sozialak gehitzen badizkiegu, egoera paregabean gaude lan-munduan; aldi berean, ziurgabetasunez, ilusioz eta aukeraz beteta.

HANDITZEKO ❯

Altzairu berdeak hidrogeno berdearen lehiakortasuna bultzatzen du

Joan den martxoan EIT Innoenergy enpresak Europako energia eta industria merkatuak astindu zituen iragarri zuenean 2.500 milioi euro inbertituko zituela H2 GreenSteel ekimenean. Ekimen horren bidez gauzatuko da altzairu berdea eskala handian ekoizteko lehen proiektua eta aldi berean munduko handiena.

HANDITZEKO ❯

Enpresan adimen artifizial etikoa inplementatzeko giltzarriak

Adimen Artifiziala (AA) gero eta presenteago dago arlo guztietan, eta horrek eztabaida bat sortu du gizakiok datuen bidez portaera-patroiak identifikatzeko eta aurreikuspenak egiteko gai diren makinekin dugun harremanaren inguruan.Hona hemen hainbat aholku adimen artifizial etikorako estrategia korporatibo bat inplementatzeko.

HANDITZEKO ❯

Gauzatu-Industria programa 2021

Gauatu Industria 2021 programaren oinarriak argitaratu dira: aurrerakin itzulgarriak dira, oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren ETEak sortu eta garatzeko.

HANDITZEKO ❯

Basque Industry 4.0 Programa - 2021

Programaren helburua da babesa ematea ikerketa industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuei, honako hau jorratzen dutenei, hain zuzen: teknologia «hornitzaile teknologikoetatik» (adibidez, Zientzia Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak) enpresa industrialetara eta produktu-prozesu industrialari lotutako zerbitzuen enpresetara transferitzea. Proiektu horiek erakuste-efektua izan behar dute eta aukera eman behar dute, beraz, EIKTetan I+Geko proiektuen emaitzak merkatura transferitzea bizkortzeko.

HANDITZEKO ❯

¿Cómo será el trabajo del futuro?

¿Cómo será el trabajo del futuro?

¿Cómo va a cambiar la forma en que trabajamos y vivimos en la próxima década? ¿qué nuevas profesiones y formas de trabajar surgirán? ¿cambiará con ello el modelo educativo? Teletrabajo, inteligencia artificial y robótica, plataformas de economía colaborativa, realidad virtual y aumentada, nuevas redes sociales como Twitch, son tendencias que, aceleradas por la pandemia, están entrando en nuestras vidas

AMPLIAR ❯

El acero verde impulsa la competitividad del hidrógeno verde

El pasado mes de marzo, EIT Innoenergy revolucionó el mercado energético e industrial europeo al anunciar una inversión de 2.500 millones de euros en la iniciativa H2 Green Steel, la cual establecerá el primer y mayor proyecto de producción a gran escala de acero verde del mundo.

AMPLIAR ❯

Claves para implementar una inteligencia artificial ética en la empresa

La presencia cada vez más generalizada de Inteligencia Artificial (IA) en todos los ámbitos ha propiciado un debate sobre la relación entre los humanos y las máquinas capacitadas para identificar patrones de comportamiento a través de los datos y realizar predicciones. Repasamos algunos consejos sobre cómo implementar una estrategia corporativa de inteligencia artificial ética.

AMPLIAR ❯

Programa Gauzatu-Industria 2021

El Programa Gauzatu Industria consiste en anticipos reintegrables destinados a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras.

AMPLIAR ❯

Programa Basque Industry 4.0 - 2021

Ayudas a Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia de Tecnología de «proveedores tecnológicos» (como, por ejemplo, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación) hacia empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, que permitan acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs.

AMPLIAR ❯