Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Covid 19: Autonomoentzako eta ETEentzako laguntzei buruzko azken berriak

Lanbide: Laguntza-deialdi berria, Autonomo eta Enpresaburu indibidualentzako beren jarduerak bertan behera geratu dira

Laguntza horien jomuga COVID-19ak sortu duen osasun-krisia kudeatzeko xedearekin ezarri den alarma-egoeraren ondorioz beren jarduera eten duten norberaren konturako langileak edo langile autonomoak dira. Laguntzek langile gisa kotizatzeko eta negozio-lokala alokatzeko kuotak estaltzen dituzte. Apirilaren 16tik aurrera eskatu ahal izango dira laguntzak

HANDITZEKO ❯

Bideratu Covid-19 Programa: Covid-19ren inpaktua dela-eta krisian dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak

Bideratu Covid-19 programa Covid-19ren eragin ekonomikoaren ondorioz krisian dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak dira. Industria- eta finantza-arloa berregituratzeko eta bultzatzeko neurriak sustatuko dira, krisialdian dauden enpresei epe ertain eta luzera bideragarritasuna itzultzeko. Neurri horiek Covid-19ak eragindako krisiaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresek egindako bideragarritasun- edo berregituraketa-planetan sartuko dira. Apirilaren 16tik aurrera eskatu ahal izango dira laguntzak.

HANDITZEKO ❯

Linea ICO: COVID-19ren eraginpean dauden ETEentzako eta autonomoentzako abal-lerroaren 2. tartea

20.000 milioi euro arte, Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioak emanda, COVID-19ren ondorio ekonomikoek kaltetutako autonomo eta ETEei emandako mailegu berrietarako.

HANDITZEKO ❯

Elkarlanean 2020 Programa - Epea Luzatuta

Elkarlanean programak diruz laguntzen ditu lankidetzan sortutako berrikuntza-proiektuak egitea partzuergoko enpresen artean, arriskuak partekatuta.eta enpresa batzuen artean modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta legalari buruzko azterlanak egitea.

Eskabideak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1ean amaituko da.

HANDITZEKO ❯

Covid 19: Últimas novedades sobre Ayudas para Autónomos y Pymes

Lanbide: Ayudas a Autónomos y empresarios/as individuales cuyas actividades han quedado suspendidas

Ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Las ayudas cubren las cuotas relativas al pago de la cotización como trabajador/a y el arrendamiento de local de negocio. Las ayudas podrán solicitarse a partir del 16 de abril.

AMPLIAR ❯

Programa Bideratu Covid-19: Ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis por el impacto del Covid-19

El Programa Bideratu Covid-19 promoverá la ejecución de medidas de apoyo temporal a la reestructuración y de relanzamiento de carácter industrial y financiero que se incluyan en planes de viabilidad o reestructuración elaborados por empresas en crisis como consecuencia de la incidencia de la crisis del Covid-19, tendentes al restablecimiento de la viabilidad a medio y largo plazo de las mismas. Las ayudas se podrán solicitar a partir del 16 de abril.

AMPLIAR ❯

Línea ICO: 2º tramo de la línea de avales para PYMEs y Autónomos afectados por el COVID-19

Hasta 20.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

AMPLIAR ❯

Programa Elkarlanean 2020 - Ampliación de plazos

El Programa Elkarlanean subvenciona proyectos de innovación en colaboración, a riesgo compartido, entre las empresas consorciadas y la realización de estudios sobre la viabilidad técnica, económica y legal de aquellas oportunidades de negocio innovadoras identificadas de manera cooperativa entre varias empresas.

El plazo de presentación de solicitudes se ha ampliado hasta el 1 de junio.

AMPLIAR ❯