Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Euskal enpresek gero eta apustu handiagoa egiten dute Europako patenteen alde

Euskal enpresek gero eta apustu handiagoa egiten dute Europako patenteen alde

Bizkaiko eta EAE osoko Jabetza Intelektualari buruzko BaBesTu 2023 azterlanak nabarmentzen duenez, Europako patenteen eskaerak % 83 igo dira Bizkaian eta % 36 EAE osoan. Hazkunde hori, indar gutxiagorekin bada ere, nabari da Nazioarteko patenteen eskaeretan ere, Bizkaian 20tik 28ra igo baita, eta EAEn 59tik 61era.

2024an eragin handiena izango duten berrikuntza teknologikoak

Besteak beste, nola komunikatzen garen eta lan egiten dugun, nola entretenitzen garen eta informazioa nola eskuratzen dugun kontuan hartuta, teknologiak goitik behera eraldatu du nolako elkarreragina daukagun inguruan dugun munduarekin.

Digitalizazioa benetan garrantzitsua da hornikuntza-katea deskarbonizatzeko orduan?

Txostena "Hornikuntza-katea deskarbonizatzea: Net-Zeroranzko funtsezko pieza" nabarmentzen denez, erakundeek eta hornikuntza-kateko bazkideek funtsezko zeregina dute zeharka sortutako karbono-isuriak murrizteko orduan, eta, batez beste, isuri guztien %75 izan daitezke.

2i Planaren Programa: Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzea

Prozesuak, produktuak, antolaketa, parte-hartzea, merkatua eta jabetza babesteko proiektuak egiteko laguntzak. Erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten inbertsio aurreratuetarako laguntzak ere jasotzen ditu.

Amaiera data: 2024ko martxoaren 4tik 22ra

3i Programa: Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko

Laguntzen helburua erakundearen honako hau sustatze da:

 • edozein eremutan (ekoizpen-prozesua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa…) berrikuntza proiektuen bidez erakunde eskatzailearen lehiatzeko gaitasuna hobetzera bideratutako jarduketa argi eta garbi estrategikoak,
 • hari loturiko inbertsioak eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten nazioartekotzerako jarduketak.

Amaiera data: 2024ko otsailaren 5etik 23ra

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programa - 1. deialdiak

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

 • 1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
 • 2. arloa: Enpresa berritzaile berriak
 • 3. arloa: Ekintzailetza ekosistema sustatzea.
 • 4. arloa: Azelerazioa.

Eskabideak aurkezteko epea

 • 1., 2. eta 4. eremuetarako, 2024ko otsailaren 1etik 29ra.
 • 3. alderdian, 2024ko otsailaren 1etik irailaren 13ra.

Crece la apuesta de las empresas vascas por las patentes europeas

Crece la apuesta de las empresas vascas por las patentes europeas

El estudio BaBesTu 2023 sobre la Propiedad Intelectual en Bizkaia y el conjunto de la CAPV, destaca que las solicitudes de patentes europeas aumentan un 83% en Bizkaia y un 36% en el conjunto de la CAPV. Además de tratarse de un dato histórico, consolida una tendencia al alza que se viene observando desde 2019.

Las innovaciones tecnológicas con mayor impacto en 2024

Desde la forma en que nos comunicamos y trabajamos hasta cómo nos entretenemos y accedemos a la información, la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea.

¿Es realmente importante la digitalización para descarbonizar la cadena de suministro?

Según el informe "Descarbonizar la cadena de suministro: Pieza clave hacia Net-Zero" destaca el papel esencial que tienen las organizaciones y sus socios de la cadena de suministro para reducir las emisiones de carbono generadas indirectamente, que de media puede representar el 75% de las emisiones totales.

Programa Plan 2i: Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada

Ayudas para la realización de proyectos de innovación en procesos, productos, organización, participación, mercado y protección de la propiedad. También incluye ayudas a inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y de alto impacto.

Plazo de presnetación de solucitudes: Desde el 4 hasta el 22 de marzo de 2024

Programa 3i: Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión

Ayudas para promover actuaciones claramente estratégicas para la empresa, orientadas a mejorar la competitividad de la empresa:

 • proyectos de innovación, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…),
 • inversiones asociadas y actuaciones orientadas a la internacionalización, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto

Plazo de presentación de solicitudes: Del 5 al 23 de febrero de 2024

Programa Creación de Empresas Innovadoras - 1ª convocatorias

Este Programa se llevará a cabo a través de cuatro áreas de actuación:

 •  Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores.
 • Área 2: Nuevas Empresas Innovadoras.
 •  Área 3: Dinamización del ecosistema de emprendimiento.
 •  Área 4: Aceleración

Plazo de presentación de solicitudes:

 • Para las áreas 1, 2 y 4 desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero de 2024.
 • Para el área 3 desde 1 de febrero hasta el 13 de septiembre de 2024.