Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Gero eta gehiago inbertitzen da 4.0 Industrian

Gero eta gehiago inbertitzen da 4.0 Industrian

SmartIndustry 4.0 txostenak industriako digitalizazioaren egoera aztertzen du, eta aurtengo edizioa bereziki interesgarria da, azken hilabeteotan bizi ditugun baldintza sozial eta ekonomiko bereziengatik. txosten honek berriro berretsi du digitalizazioak hazkunde esponentziala izan duela industria sektorean txostena lehen aldiz egin zenetik.

Bestalde, eraldaketa digitaleko planetan eginiko inbertsioak ere apur bat hazi dira, industriak halako planen beharraz kontzientziatzen hasi direlako, besteak beste osagaien krisia dela medio

HANDITZEKO ❯

Nola bultzatzen dituendigitalizazioak etorkizuneko lantegi adimendunak

Teknologia aurreratuak baliatzen dituzten lantegiek malgutasun, arintasun eta errendimendu handiagoa lortuko dute.

Hainbat arlotako (Big data eta analisi prediktiboa, prozesu komertzialen kudeaketa, aplikazio mugikorrak, errealitate areagotua) aurrerapen teknologikoei esker, fabrikatzaileek euren langileak trebatu ditzakete datu operatiboak uler ditzaten.

HANDITZEKO ❯

2i Planaren Programa: Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzea 2022

2i Programak bi diru-laguntza ildoa ditu:

  • 1. ildoa: Berrikuntza proiekturen gauzatze kostuentzako dirulaguntzak.
  • 2. ildoa: Berrikuntza proiekturen finantzatze kostuentzako dirulaguntzak.
HANDITZEKO ❯

Nazioartekotzea dirulaguntza-programa 2022

Dirulaguntza-programa honen bidez, helburu hauek lortu nahi dira:

  • Bizkaiko enpresek nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzea, laguntza eskainiz beste herrialde batzuetara esportazioak egin ditzaten.
  • Enpresen lehiakortasuna sustatzea, enpresen nazioartekotzea ahalbidetuta, berme gisa eta etorkizunaren aldeko apustu gisa.
HANDITZEKO ❯

Elkarlanean 2022: Lehiakortasunerako eta Lankidetza Berrikuntzarako Plana

Elkarlanean programak helburu hauek ditu:

a) Bizkaiko enpresen artean lankidetzan sortutako berrikuntza-proiektuen garapena sustatzea, arrisku partekatuan.

b) Bizkaiko enpresa batzuen artean modu kooperatiboan identifikatutako negozio-aukeren bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta legalari buruzko azterlanak egitea laguntzea.

HANDITZEKO ❯

Aluminioa bezain gogorra den jatorri begetaleko materiala

Zelulosan oinarritutako konposatu hau zenbait hezur-mota baino indartsuagoa eta erresistenteagoa da, eta aluminiozko ohiko aleazioak baino gogorragoa ere bai. Zuraren horma zelularrak zelulosa zuntzez eginda daude; horixe da naturan gehien agertzen den polimeroa eta landare nahiz alga guztien osagai estruktural nagusia.Zuntz bakoitza zelulosazko nanokristalez indartuta dago barnealdean.

HANDITZEKO ❯

Crece la inversión en Industria 4.0

Crece la inversión en Industria 4.0

El Smart Industry 4.0 es un informe sobre el estado de la digitalización de la industria; además, el de esta edición, especialmente interesante por las circunstancias y contexto social y económico tan extraordinario que nos ha tocado vivir en los últimos meses.

El estudio vuelve a reafirmar el crecimiento exponencial de la digitalización en el sector industrial desde su primera edición, creciendo ligeramente la inversión en los planes de transformación digital, debido a una mayor concienciación de la necesidad de llevarlo a cabo, incentivada entre otras por la crisis de componentes.

AMPLIAR ❯

Cómo la digitalización impulsa las fábricas inteligentes del futuro

Las fábricas que aprovechen las tecnologías avanzadas conseguirán mayor flexibilidad, agilidad y rendimiento.

Los avances tecnológicos en big data y análisis predictivo; gestión de procesos comerciales; aplicaciones móviles; y realidad aumentada están permitiendo a los fabricantes empoderar a los operadores para que comprendan los datos operativos.

AMPLIAR ❯

Programa Plan 2i: Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2022

El Programa 2i consta de dos líneas:

  • Línea 1: Subvenciones para costes de ejecución de proyectos de innovación
  • Línea 2: Subvenciones para costes de financiación de proyectos de innovación
AMPLIAR ❯

Programa de Subvenciones a la Internacionalización 2022

Los objetivos de este programa son:

  • Incrementar el acceso y la presencia de las empresas de Bizkaia en los mercados internacionales, apoyando su acción exportadora a nuevos países.
  • Impulsar la competitividad empresarial favoreciendo la internacionalización de las empresas como apuesta de garantía y futuro.
AMPLIAR ❯

Elkarlanean 2022: Plan para la Competitividad e Innovación Colaborativa

El programa Elkarlanean tiene como objetivos:

a) Fomentar el desarrollo de proyectos de innovación en colaboración, a riesgo compartido, entre empresas de Bizkaia.

b) Impulsar la realización de estudios sobre la viabilidad técnica, económica y legal de oportunidades de negocio innovadoras identificadas de manera cooperativa entre varias empresas de Bizkaia

AMPLIAR ❯

Material de origen vegetal tan duro como el aluminio

El compuesto a base de celulosa es más fuerte y resistente que algunos tipos de hueso, y más duro que las aleaciones típicas de aluminio. Las paredes celulares de la madera están hechas de fibras de celulosa, el polímero más abundante de la naturaleza y el principal componente estructural de todas las plantas y algas. Cada fibra está reforzada en su interior por nanocristales de celulosa.

AMPLIAR ❯