Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Adimen Artifizialaren kritika eta aukerak

Adimen artifizialaren kritika eta aukerak

Kalkulatzen da 2030erakoAdimen Artifizialak (AA) 15,7 bilioi dolarreko ekarpena egingo diola munduko ekonomiari.AA sektore desberdin askotara iritsi da, hala nola industria farmazeutikora, osasungintzara, fabrikaziora, logistikara nahiz zehaztasunezko nekazaritzara. Teknologia hori baliagarria da kostuak murrizteko eta zehaztasuna, produktibitatea, hazkundea nahiz berrikuntza hobetzeko, bai sektore publikoan eta bai pribatuan, eta gainera, ingurumen jasangarritasunari ere laguntzen dio

HANDITZEKO ❯

AA semaforoetan auto-ilarak saihesteko

Optronikako, Sistemen Teknologiako eta IOSB Irudien Ustiapenerako Fraunhofer Institutuko ikertzaileek adimen artifiziala erabiltzen dute semaforoen kontrol adimendunerako.

Etorkizunean, auto-ikaskuntzako algoritmoek -sentsore berriekin konbinatuta- baliagarri izan behar lukete trafikoaren fluxu hobea eta itxaro-denbora laburragoak bermatzeko, eta orobat oinezkoei segurtasun handiagoa emateko bide-gurutzeetan.

HANDITZEKO ❯

4.0 Industriako teknologiek ekonomia zirkularra hobetzen dute

UPV/EHUko ikerlan batek aztertu du nolako eragina duten 4.0 Industriako teknologiek ekonomia zirkularrean. Azken hamarkadan, 4.0 Industriako teknologiak eta ekonomia zirkularra esponentzialki hedatu dira.UPV/EHUn egindako ikerlan batean egiaztatu da 4.0 Industriako teknologiak integratzea onuragarria dela ekonomia zirkularrarentzat, nahiz eta teknologia guztiek ez duten berdin eragiten.Fabrikazio gehigarria da inpaktu handiena duen teknologietako bat.

HANDITZEKO ❯

Hidrogeno berriztagarria, etorkizuna ala errealitatea?

Ez du CO2rik isurtzen, eta industrian, etxean edo mugikortasun arloan erabiltzen diren erregai tradizionalen alternatiba bat izan liteke.Bestalde, hidrogeno berriztagarriak atea zabaltzen dio iturri jasangarrietatik datorren energia biltegiratzeko aukerari.

HANDITZEKO ❯

Txekeo Teknologikoak dirulaguntza-programa 2022

Dirulaguntza-programa honen helburua da enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten, kanpoko teknologia eragile baten laguntzarekin.

Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu berrikuntza-proiektu baten bitartez.

HANDITZEKO ❯

2022ko Innobideak-Kudeabide dirulaguntza programa

Kudeaketa aurreratuko ereduarekin bat datozen kudeaketa hobetzeko proiektuak egiteko laguntzak.

Proiektu horiei esker, erakundeen lehiakortasunean eta jasangarritasunean eragina duten sei eremutan indarguneak eta hobekuntza-arloak identifikatu ahal izango dira, eta kudeaketa-sistema egokia ezarriko da. Hauek dira sei eremu edo elementu horiek:

 • Estrategia
 • Bezeroak
 • Pertsonak
 • Gizartea
 • Berrikuntza
 • Emaitzak
HANDITZEKO ❯

Emaitek Plus laguntza-programa - 2022

Emaitek Plus programa laguntza batzuk dira, foku Anitzeko Teknologia Zentroen eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroen jarduera ez-ekonomikoari laguntzeko, eta finantzaketa esleitzen zaie, beren jardueraren emaitzak maila globalean ebaluatuz eta aztertuz.

HANDITZEKO ❯

Activa Industria 4.0, Activa Crecimiento eta ActivaCiberseguridad laguntza programak – 2022

«Activa Industria 4.0», «ActivaCrecimiento» eta «ActivaCiberseguridad» programen bitartez ETEenhazkundea bultzatzeko laguntzak, Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan

HANDITZEKO ❯

Crítica y oportunidad de la Inteligencia Artificial

Crítica y oportunidad de la inteligencia artificial

Para 2030, se estima que la contribución de la inteligencia artificial (IA) a la economía mundial será de 15,7 billones de dólares. La IA ha irrumpido en sectores muy diversos, desde la industria farmacéutica hasta la sanidad, la fabricación, la logística y la agricultura de precisión; reduciendo costes, aumentando la precisión, la productividad, el crecimiento y la innovación, tanto en el sector público como el privado, contribuyendo también a la sostenibilidad medioambiental.

AMPLIAR ❯

IA en semáforos para evitar atascos

En el Instituto Fraunhofer de Optrónica, Tecnologías de Sistemas y Explotación de Imágenes IOSB, investigadores están utilizando inteligencia artificial para el control inteligente de semáforos.

En el futuro, los algoritmos de autoaprendizaje combinados con nuevos sensores deberían garantizar un mejor flujo de tráfico y tiempos de espera más cortos, al tiempo que proporcionarían una mayor seguridad para los peatones en los cruces.

AMPLIAR ❯

Las tecnologías de la Industria 4.0 mejoran la economía circular

Un estudio de la UPV/EHU analiza cómo influyen las tecnologías de la Industria 4.0 en la economía circular. En la última década, tanto las tecnologías de la Industria 4.0 como la economía circular se han expandido exponencialmente. En un estudio realizado en la UPV/EHU se ha demostrado que la integración de tecnologías de la Industria 4.0 contribuye de forma positiva a la economía circular, aunque no todas las tecnologías influyen de igual manera. La Fabricación Aditiva resulta una de las tecnologías que muestran un mayor impacto.

AMPLIAR ❯

Hidrógeno renovable, ¿futuro o realidad?

No tiene emisiones de CO2 y es una alternativa a los combustibles tradicionales que hoy se usan en la industria, el hogar o la movilidad. El hidrógeno renovable abre también la puerta al almacenamiento de la energía procedente de fuentes sostenibles

AMPLIAR ❯

Programa Chequeos Tecnológicos 2022

El objetivo de este programa de ayudas es fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo.

Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación.

AMPLIAR ❯

Programa de ayudas Innobideak-Kudeabide 2022

Ayudas para la realización de proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada.

Estos proyectos permitirán identificar puntos fuertes y áreas de mejora en seis ámbitos que impactan en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones, estableciendo un sistema de gestión apropiado. Esos seis ámbitos o elementos son:

 • Estrategia
 • Clientes
 • Personas
 • Sociedad
 • Innovación
 • Resultados
AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Emaitek Plus - 2022

El Programa Emaitek Plus consiste en ayudas para dar apoyo a la actividad no económica de los Centros Tecnológicos Multifocalizados y a los Centros de Investigación Cooperativa CICs, de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, asignándoles financiación a través de la evaluación y el análisis de los resultados de su actividad a nivel global.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Activa Industria 4.0, Activa Crecimiento y Activa Ciberseguridad – 2022

Ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a través de los siguientes programas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

 • Activa Industria 4.0
 • Activa Crecimiento
 • Activa Ciberseguridad
AMPLIAR ❯