Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresa berritzaileen % 78,8k arrakastatzat jo du berritzeko erabakia

Enpresa berritzaileen % 78,8k arrakastatzat jo du berritzeko erabakia

Norabidea 2021en beste ondorio nagusietako bat da erakundeen %78,8karrakastatzat jotzen duela berritzeko erabakia. Datu hori argi hazi da aurreko urtearekin alderatuta, enpresen %65,3k positiboki baloratzen baitzuten jarduera berritzaileak egin izana. Hazkunde horrekin serie historikoaren gailurra lortzen da.

Abian jarritako berrikuntzari esker lortu dituzten ondorio positiboen artean, hauek daude: kalitate handiagoa (%87,3), fakturazioak gora egitea (%84,4) eta laneko giroa eta produktibitatea nabarmen igotzea, %62,4tik %83ra pasatzen dena 2020an.

Beaz Acceleration Program

BEAZek azelerazio-programa bat jarri du abian, hazteko anbizioa duten startupei eta negozio-eredu eskalagarri bati zuzendua, beren proiektua garatzeko laguntzaile berriak bilatuko dituztenak.

Hazinnova 2021 Programa

Oinarri hauen araua da Euskadiko enpresan teknologikoa ez den berrikuntza bultzatzera zuzendutako espezietan egindako laguntzak arautzea. Laguntza horiek produktuan eta negozio-prozesuetan berrikuntza txikiak sortuko dituzten mikroproiektuak eginda ematen dira eta inpaktu handia izaten dute eta enpresetan epe laburrera begirako emaitzak lortzen dituzte.

Zein jarduera-sektorek onartzen dute adimen artifiziala?

Datuen analitikan eta kudeaketan espezializatutako NovaQuality aholkularitzaren kalkuluenarabera, 2022an bi enpresatik batek Adimen Artifiziala erabiliko du bere operatiban berritzeko, prozesuak optimizatzeko, erabakiak hartzeko edo bere jarduerak izango duen eskaera aurreikusteko.

Jaio da BAIC elkartea:Basque ArtificialIntelligence Center

Lankidetza publiko-pribatuko espazio berri honek adimen artifizialaren garapena sustatuko du Euskadin, ekosistema oso bat egituratuko du teknologia horren inguruan eta sektoreko enpresa berrien sorrera bultzatuko du, bertako trakzio-enpresak inplikatuz.

Deep Dive Industria Digital eta Iraunkorra

Deep Dive delakoak apaindura teknologikoak dira, eta haien helburua da egungo ETEaren estrategia digitala eta jasangarria sustatzen duten abangoardiako teknologiei buruzko ezagutza babestea.

El 78,8% de las empresas innovadoras valora como un éxito su decisión de innovar

El 78,8% de las empresas innovadoras valora como un éxito su decisión de innovar

Una de de las principales conclusiones de Norabidea 2021 es que el 78,8% de las organizaciones valora como un éxito su decisión de innovar, dato que crece con fuerza respecto al año anterior, cuando eran un 65,3% de las empresas las que valoraban positivamente el haber realizado actividades innovadoras. Con este crecimiento se alcanza el pico de la serie histórica.

Entre los efectos positivos que han obtenido gracias a la innovación puesta en marcha, está el de una mayor calidad (87,3%), un incremento de la facturación (84,4%) y sube con fuerza la mejora del ambiente de trabajo y la productividad, que pasa del 62,4% al 83% en 2020.

Beaz Acceleration Program

Beaz pone en marcha un programa de aceleración dirigido a startups con ambición de crecer y un modelo de negocio escalable, que busquen nuevos acompañantes para desarrollar su proyecto.

Programa Hazinnova 2021

Ayudas en especie (50 horas de consultoría) dirigidas a impulsar la innovación no tecnológica de la empresa vasca a través de la realización de Microproyectos que generen pequeñas innovaciones en producto y en los procesos del negocio, de alto impacto y que se materialicen en resultados a corto plazo en las compañías.

¿Qué sectores de actividad aprueban en inteligencia artificial?

Una de cada dos empresas utilizará en 2022 la Inteligencia Artificial para innovar en su operativa, optimizar sus procesos, tomar decisiones o predecir la demanda que tendrá su actividad, según estimaciones de expertos em analítica y gobierno de datos.

Nace la Asociación Baic: Basque Artificial Intelligence Center

Este nuevo espacio de colaboración público-privada promoverá el desarrollo de esta tecnología en Euskadi, articulará todo un ecosistema alrededor de la IA y fomentará la creación de nuevas empresas en este sector involucrando a las empresas tractoras locales.

Deep Dive Industria Digital y Sostenible

Los Deep Dive son unas jornadas tecnológicas cuyo objetivo es apoyar el conocimiento sobre las tecnologías de vanguardia que promuevan la estrategia digital y sostenible de la PYME actual, y que son de difícil acceso a nivel individual.