Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Europako Patenteen eskaeren % 92,3 enpresek egiten dituzte

Europako Patenteen eskaeren % 92,3 enpresek egiten dituzte

Enpresak dira eskaera gehienak egiten dituztenak edo emakida gehien lortzen dituztenak, bai Patenteetan, bai Marken erregistroan,BaBesTu datuen arabera. Nabarmentzekoak dira, batez ere, Europa bidez egindako Patente-eskaerei dagozkienak: EAEn egindako eskaeren % 92,3. Aldea, ordea, Erabilgarritasun Ereduen emakidetan eta Industria Diseinuko eskaeretan dago, partikularrek baitute parte-hartze handiena.

2022an produktu berritzaileek Bizkaiko negozio-kopuruaren %33,8 sortu zuten euren enpresentzat

Aldatu gabeko edo zertxobait aldatutako produktuek, ordea, enpresa horien negozio-kopuruaren gainerako %66,3 sortu zuten. Bestetik, EAEn, produktu berritzaileek negozio-kopuruaren %34,3 sortu zuten 2022an; eta aldatu gabeko edo zertxobait aldatutako produktuek, enpresa horien negozio-kopuruaren gainerako %65,7, EUSTATeko datuen arabaera

Loditasuna tratatzeko orduan lagungarria izan litekeen kapsula dardarkari irensgarria garatu dute

Jan baino lehen gailua irentsiz gero, asetasun-sentsazioa sortu litekeenez, burmuina engainatuko genuke jateari uzteko unea dela sinetsaraztean. Oparo jaten dugunean, urdailak asetasun-sentsazioa sortzen duten seinaleak bidaltzen dizkio burmuinari. Horrela, jateari uzteko garaia dela konturatzen laguntzen digu. Likidoz betetako urdailak ere horrelako mezuak bidali ahal dituenez, dieta egiten dutenei sarritan gomendatzen diete jan aurretik edalontzi bete ur edatea.

Berrikuntza arrakastatsuaren urrezko 8 arau

Informe baten ondorioen arabera, merkaturaketen %20 baino ez dira arrakastatsuak. Ehuneko hori onartezina denez, gero eta gutxiago arriskatzen da produktuak merkaturatzeko orduan. Hori dela eta, porrot-tasa handitzen denez, ondorio ezin txarragoak dituen gurpil zororantz abiatzen dira markak. Hori dela eta, egindako azterlanaren arabera, markek hausnartu egin behar dute benetan beharrezkoa den berrikuntzan inbertitzea, eta, horrela izanez gero, modu eraginkorragoan egiteko informazioa eskaintzen da.

Ekintzailetzarako eta Gizarte Berrikuntzarako laguntza-programa 2024

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

  • 1. arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa-proiektu berritzaileak egiaztatzea
  • 2. arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
  • 3. arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa berriak.
  • 4.arloa: Enpresa-proiektu sozial berritzaileak gizarte-erakundeentzat

Eskabideak aurkezteko epea

2024ko otsailaren 1etik martxoaren 13ra

Innobasquek 25 ikastaro abiarazi ditu enpresen I+G+B hobetzeko

'Berrikuntzako Prestakuntza 2024' programa osatzen duten 25 ikastaroak hiru multzotan banatzen dira, eta horietako bakoitza profil espezifiko bati zuzenduta dago: kanpo-merkatuan interesak dituzten ETEak, enpresak edo erakundeak eta erakunde bazkideak, baina guztiek berrikuntza praktikoa dute ezaugarri komun.

El 92,3% de las solicitudes de Patentes Europeas son realizadas por empresas

El 92,3% de las solicitudes de Patentes Europeas son realizadas por empresas

Las empresas son quienes realizan la mayor parte de estas solicitudes u obtienen el mayor número de concesiones, tanto en Patentes como en registro de Marcas, según se desprendel del estudio BaBesTu, que elabora barrixe - Observatorio de la Innovación de Bikaia. Destacan, sobre todo, las relativas a solicitudes de Patentes vía Europea, donde alcanzan el 92,3% de las solicitudes realizadas en la CAPV.

La diferencia, sin embargo, se da en las concesiones de Modelos de Utilidad, y en las solicitudes de Diseño Industrial, donde son los particulares quienes ostentan una mayor participación.

Los productos innovadores generaron a sus empresas el 33,8% de la cifra de negocios en Bizkaia en 2022

Mientras que los productos sin alterar o ligeramente modificados representaron el 66,3% restante en esas empresas. Por su parte en la CAPV, los productos innovadores generaron el 34,3% de la cifra de negocios en 2022 y los productos sin alterar o ligeramente modificados representaban el 65,7% restante en dichas empresas, según datos del EUSTAT

Desarrollan una cápsula vibratoria ingerible que podría ayudar a tratar la obesidad

Tragar el dispositivo antes de una comida podría crear una sensación de saciedad, engañando al cerebro haciéndole creer que es hora de dejar de comer. Cuando comes una comida abundante, tu estómago envía señales a tu cerebro que crean una sensación de saciedad, lo que te ayuda a darte cuenta de que es hora de dejar de comer. Un estómago lleno de líquido también puede enviar estos mensajes, por lo que a menudo se recomienda a las personas que hacen dieta beber un vaso de agua antes de comer.

Ocho reglas de oro de la innovación exitosa

Según un estudio , sólo el 20% de los lanzamientos se pueden considerar exitosos. Un porcentaje inasumible que hace que cada vez se arriesgue menos en los lanzamientos, lo que suele incrementar la tasa de fracaso, arrastrando a las marcas hacia un círculo vicioso de nefastas consecuencias. De ahí que se invite a las marcas a reflexionar sobre si realmente es necesario invertir en innovación y, de serlo, aporta información para hacerla mucho más eficiente.

Programa de ayudas para el Emprendimiento e Innovación Social 2024

Este programa consta de 4 líneas de actuación:

  • Área 1: Contraste de proyectos empresariales innovadores de alto impacto social.
  • Área 2: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores de alto impacto social
  • Área 3: Nuevas empresas innovadoras de alto impacto social
  • Área 4: Proyectos empresariales sociales innovadores para entidades sociales

Plazo de presentación de solicitudes

Desde el 1 de febrero hasta el 13 de marzo de 2024

Innobasque lanza 25 cursos para mejorar la I+D+I de las empresas

Los 25 cursos que componen el programa 'Formación en Innovación 2024' se dividen en tres bloques, cada uno de ellos dirigido a un perfil específico: pymes, empresas u organizaciones con intereses en el mercado exterior y entidades socias, pero todos con la innovación práctica como característica común.