Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntza esparruak Bizkaiko Enpresetan

Berrikuntza esparruak Bizkaiko enpresetan

2022angora egin du prozesu berrien garapenean zentratu diren enpresen kopuruak (% 32,8), eta enpresek arlo horretantxe zentratzen dute gehienbat euren berrikuntza-jarduera. Aldiz, “produktuanedo/eta zerbitzuan” berritu duten enpresen portzentajea % 23,7koa da.

Prozesuen berrikuntzen artean, informazioaren edo komunikazioaren prozesamenduarekin lotutakoa izendatu da gehien ( % 18,1) (3,8 puntu igo da)

Produktuetan eta/edo zerbitzuetan egindako berrikuntzak % 23,7 dira, eta talde horren barruan ehuneko handiagoa dago enpresarentzat berriak direnen artean ( % 16) merkatukoak direnen artean baino ( % 15,1), nahiz eta bi kasuak 3,4 eta 2,8 pp-koak izan, hurrenez hurren.

Dirulaguntza: Trantsizio Digital eta Berdea Programa

Laguntza-programa honek 4 ildo ditu:

 • 1. ildoa: Digitalizaziorako eta ingurumen-iraunkortasunerako planak garatzeko dirulaguntzak.
 •  2. ildoa: Oinarrizko digitalizazio-proiektuetarako dirulaguntzak.
 • 3. ildoa: Digitalizazio aurreratuko proiektuetarako dirulaguntzak.
 • 4. ildoa: Ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko proiektuetarako dirulaguntzak

Eskabideak aurkezteko epea

 • 1. eta 2. ildoak: 2023ko maiatzaren 22tik uztailaren 28ra
 • 3. eta 4. ildoak: 2023ko maiatzaren 22tik ekainaren 9ra.

Dirulaguntza: Gaitasun Digital Profesionalak programa

Enpresa onuradunari aholkularitza espezializatua eta indibidualizatua jasotzeko laguntzak, enpresetan Konpetentzia Digital Profesionalen Ikanos Sistema ezartzeko, enpresaren lehiakortasuna eta pertsonen garapen profesionala hobetzeko.

Eskaerak aurkezteko epea: 2023ko ekainaren 9tik azaroaren 30era

Hazinnova jardunaldia - BIC Bizkaia Ezkerraldea

Eusko Jaurlaritzak, Spri eta Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziak jardunaldi bat antolatu dute beren erronkei erantzun eta emaitzak hobetu nahi dituzten enpresa txiki eta ertainei laguntzeko, beren negozioan prozesu berritzaile bat abiaraziz. Zure inguruko eta jarduerako enpresek (El Abra xaboiak eta SHL) egindako kasu praktikoak ezagutuko dituzu, baita Hazinnova programak zure enpresa eraldatzen nola lagun diezazukeen ere.

Lekua eta data: Barakaldo, 2023ko ekainaren 13a

Inscripciones

Ámbitos de Innovación en las Empresas de Bizkaia

Ámbitos de innovación en las empresas de Bizkaia

En el 2022 repunta el número de empresas que se han centrado en desarrollar nuevos procesos (32,8%), que sigue siendo el área donde principalmente las empresas centran su actividad innovadora, mientras que las que han hecho “innovaciones en producto y/o servicio” representan el 23,7%.

Entre las “Innovaciones de procesos”, la más nombrada es la relacionada con el procesamiento de la información o comunicación con un 18,1%, (sube 3,8 pp)

Dentro del grupo de "innovaciones en producto y/o servicio" hay un mayor porcentaje en aquellos que son nuevos para la empresa (16%) frente a los que son para el mercado (15,1%), aunque ambos casos descienden 3,4 y 2,8 pp respectivamente.

Ayudas: Programa Transición Digital y Verde

Este programa de ayudas consta de 4 líneas:

 • Línea 1: Subvenciones para planes para la digitalización (básica o avanzada) y la sostenibilidad ambiental.
 • Línea 2: Subvenciones para proyectos de digitalización básica.
 • Línea 3: Subvenciones para proyectos de digitalización avanzada.
 • Línea 4: Subvenciones para proyectos de innovación ambiental y economía circular

Pazo de presentación de solicitudes:

 • Línea 1 y 2: Desde el 22 de mayo hasta el 28 de julio de 2023
 • Línea 3 y 4: Desde el 22 de mayo hasta el 9 de junio de 2023.

Ayudas: Programa Competencias Digitales Profesionales

Ayudas para recibir un asesoramiento especializado e individualizado a la empresa beneficiaria para la implantación del Sistema Ikanos de Competencias Digitales Profesionales en las empresas, al objeto de mejorar la competitividad de la empresa y el desarrollo profesional de las personas.

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 9 de junio hasta el 30 de noviembre del 2023

Jornada Hazinnova - BIC Bizkaia Ezkerraldea

El Gobierno Vasco, el Grupo Spri y la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, organizam una jornada para apoyar a las pymes que quieran dar respuesta a sus retos y mejorar sus resultados iniciando un proceso innovador en su negocio. Conocerás casos prácticos llevados a cabo por empresas de tu entorno y actividad (Jabones El Abra y SHL) y cómo el programa Hazinnova puede ayudarte a transformar tu empresa.

Lugar y fecha de celebración: Barakaldo, 13 de junio de 2023

Inscripciones