Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Jabetza industriala BIzkaian eta EAEn - 2022

barrixe-Bizkaiko Berrikuntzaren Behatokiak Bizkaiari eta Patente eta Marken Espainiako Bulegoak argitaratzen dituen beste euskal probintziei buruzko datuak atera ditu, datu horien bilakaera ikusteko. Eta hauek dira 2022ko emaitzak:

  • 2022an, Bizkaiko patente nazionalen eskaera 19 izan ziren guztira, hau da, 2021ean baino % 36,6 gutxiago.
  • Diseinu industrialeko eskaerei dagokienez, 26 izan dira guztira, 2021ean baino bederatzi gehiago; adierazle hori da gehien hazi dena.
  • Erabilgarritasun-ereduen eskaerei dagokienez ere, portaera positiboa izan da, baina askoz ere apalagoa; izan ere, 2021ean 256 eskaera egin ziren, eta, guztira, 58.
  • Azkenik, marka-eskaerei dagokienez, datuek adierazten dute EAEko lurraldeen artean Bizkaia dela, nahiz eta lurralde horrek behera egin, marka-eskaera gehien dituena, 808 guztira (2021ean baino 148 gutxiago).

Covid aurreko konparazioa
2019arekiko alderaketari dagokionez – koronabirusak eragindako pandemia agertu aurreko urtea –, ikusten da Bizkaian diseinu industrialaren eskaerei dagokienez soilik izan dela susperraldia, eta jabetza intelektualari buruzko gainerako parametroetan – patenteen eskaerak, erabilgarritasun-modeloak eta markak –, berriz, 2019ko ekitaldian baino erregistro baxuagoetan jarraitzen dute.

Antzeko zerbait gertatzen da EAE osoan, non adierazle guztiak jaitsi diren, diseinu industrialeko eskaerei dagozkienak izan ezik.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

La Propiedad Industrial en BIzkaia y la CAPV- 2022

barrixe-Observatorio de la Innovación de Bizkaia, extrae los datos relativos a Bizkaia y de las otras provincias vascas, que publica la Oficina Española de Patentes y Marcas, para ver la evolución de dichos datos. Y estos son los resultados de 2022:

  • En 2022 la solicitud de patentes nacionales en Bizkaia fueron un total de 19, lo que supone un 36,6% menos que en 2021.
  • Si hablamos de solicitudes de diseño industrial, éstas han sido un total 26, nueve más que en 2021; se trata del indicador que más crece.
  • En lo que se refiere a las solicitudes de los modelos de utilidad, el comportamiento ha sido también positivo, pero mucho más moderado, ya que se ha pasado de 256 solicitudes en 2021, a un total de 58.
  • Finalmente, en lo que respecta a solicitudes de marcas, los datos indican que, entre los territorios vascos, es Bizkaia, a pesar de ser el territorio que desciende, quien tiene un número mayor de solicitudes de marca ascendiendo a un total de 808 (148 menos que en 2021)

Comparativa pre-covid

En cuanto a la comparativa con respecto al 2019 -año previo a aparición de la pandemia provocada por el coronavirus - se aprecia que en Bizkaia únicamente se ha producido recuperación en lo que respecta a las solicitudes de diseño industrial, mientras que en el resto de los parámetros relativos a la propiedad intelectual -solicitudes de patentes, modelos de utilidad y marcas - aún continúan en registros inferiores a los del ejercicio 2019.

Algo similar sucede en el conjunto de la CAPV, donde descienden todos los indicadores, excepto los relativos a las solicitudes de diseño industrial.

MÁS INFORMACIÓN