Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Eraldaketa Digitala eta Bere Irabaziak Enpresetan

DIGITALIZAZIOAREN ONURAK

"Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitala 2022an" azterlanean, enpresen egunerokoan zenbait teknologia erabiltzeak ekarri dituen onurak aztertzen dira, eta, emaitzen arabera, ezin da esan enpresa horiek oharkabean pasatzen direnik, baizik eta kontrakoa, lortutako emaitzen arabera.

Bizkaiko enpresek gehien aipatzen dituzten mozkinak hauek dira:

 • Produktuaren edo zerbitzuaren kalitatea hobetzea ( % 42,1)
 • Hobekuntza erabakiak hartzean ( % 36,2)
 • Lan-baldintzak hobetzea ( % 32,1)

Kontzeptuen arabera multzokatuta, garrantzitsua da honako hau adieraztea:

 • digitalizatutako enpresen % 66,5ek kalitatea hobetu du;
 • informazioaren erabileran ere gehiengoa, % 51,2;
 • malgutasuna digitalizazioari lotutako onura da, % 37,0rentzat;
 • % 33,7k bere eraginkortasuna hobetu du.

Onurak aztertuz gero, ezarritako digitalizazio-mailaren arabera (oinarrizkoa edo aurreratua), ikusten da bi taldeetan mozkinik handiena produktuaren edo zerbitzuaren kalitatearekin lotutakoa den arren, onurak handiagoak direla atal guztietan, digitalizazio-fase aurreratua duten enpresak direnean.

Xehetasun gehiago jakin nahi? Kontsulta ezazu gure txostena: "Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitala 2022an"

IKUSI TXOSTENA

La Transformación Digital y sus Beneficios en las Empresas

Beneficios de la Transformación Digital

En el estudio "La Transformación Digital en las Empresas de Bizkaia en el 2022", se analizan los beneficios que ha aportado la utilización de ciertas tecnologías en el día a día de las empresas, y a tenor de los resultados, no se puede afirmar que éstos pasen desapercibidos a las empresas, sino más bien lo contrario, a tenor de los resultados obtenidos.

Los beneficios más mencionados por las empresas de Bizkaia son:

 • Mejora de la calidad del producto o servicio (42,1%)
 • Mejora en la toma de decisiones (36,2%)
 • Mejora de las condiciones laborales (32,1%)

De forma agrupada por conceptos, resulta relevante señalar que:

 • el 66,5% de las empresas digitalizadas ha visto una mejora en la calidad;
 • también una mayoría, el 51,2% en el uso de la información;
 • flexibilidad es un beneficio asociado a la digitalización para un 37,0%;
 • un 33,7% ha mejorado su eficiencia.

Si se analiza los beneficios, según el nivel de digitalización establecida (básica o avanzada), se observa que aunque en ambos grupos el beneficio mayor es el relacionado con la calidad del producto o servicio, los beneficios son mayores en todos los apartados, cuando se trata de empresas con un estadio de digitalización avanzada.

¿Quieres conocer más detalles? Consulta nuestro informe "La Transformación Digital en las Empresas de Bizkaia en el 2022"

VER INFORME