Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


2021eko munduko ekonomiarik berritzaileena

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programa 2021

Enpresa-proiektu berritzaile berriak martxan jartzen laguntzea. Proiektu horiek dibertsifikazio-jarduera eta teknologia berriei buruzko jarduera berriak ekarri behar dituzte Bizkaiko enpresen sarera. Proiektuok balio erantsi handia eta hazteko ahalmena izan behar dute.

Enpresa Berritzaileak Sortzeko 2021erako Programa lau jarduera-arlo hauen bidez gauzatuko da:

— 1. arloa. Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.

— 2. arloa. Enpresa berritzaile berriak.

— 3. arloa. Ekintzailetza ekosistemaren dinamizazioa.

— 4. arloa. Azelerazioa

HANDITZEKO ❯

2021eko munduko ekonomiarik berritzaileenak Bloomberg aldizkariaren arabera

Urtero bezala, ekonomiari buruzko Bloomberg aldizkariak munduko ekonomia berritzaileenak neurtzen dituen urteko sailkapena argitaratu du. 2021ean Hego Korea kokatu da abangoardian, aurre hartu diolarik Alemaniari, zeina lider izan den2020an eta laugarren posturaino jaitsi den ekitaldi honetan. Hala, Hego Koreak berreskuratu egin du sailkapeneko lidergoa, lehen postuan kokatu baita azken bederatzi urteetatik zazpitan.

HANDITZEKO ❯

Ingurune industrialetarako ibilgailu autonomoen proiektu bat, 5G-ri esker garatzen ari dena

Segura Taldea eta Fivecommstartup-a gidatutako ibilgailu autonomoak (AGV, AutomaticGuidedVehicle) martxan jartzen ari dira, ingurune kontrolatuetan erabiltzeko, adibidez, instalazio industrialetan. Egin diren proben emaitzek baieztatu dute posible dela ibilgailu autonomo auto-gidatuak erabiltzea ingurune jakin batzuetan, esaterako automozioko osagaien lantegi batean, eta orobat frogatu dute modu seguruan integratu daitezkeela ekoizpen-ildoetan.

HANDITZEKO ❯

Zein kontrolen mende egon behar luke adimen artifizialak?

Adimen artifizialaren oinarria da datu-bolumen handiak ustiatzeko gaitasuna, algoritmoak erabiltzen dituelarik informazio guztia analizatu eta segmentatzeko, sistema bakoitzak ezartzen dituen irizpideen arabera. Baina zein kontrolen mende daude sistema horiek, beren algoritmoak eta, batez ere, oinarritzat dituzten datu eta informazioak?

HANDITZEKO ❯

Horizontea Europa 2021-2024 programaren lehen plan estrategikoa

Europako Batzordeak Horizontea Europa programaren -EBren ikerketa eta berrikuntzako programa berriaren- lehen plan estrategikoa onartu du. Programa horrek 95.000 milioi euroko aurrekontua du prezio korronteetan. Plan estrategiko hau nobedade bat izango da Horizontea Europa programaren barruan, eta orientazio estrategikoak ezarriko ditu erabakitzeko zein arlotan egingo diren programaren lehen lau urteetako inbertsioak.Bere helburua dabermatzeagauzatzen direlaEBren lehentasunak, besteak beste hauek: Europa neutro eta berde bat klima arloan, aro digitalera egokituaeta pertsonen zerbitzurako ekonomia duena.

HANDITZEKO ❯

Las economías más innovadoras del mundo en 2021

Programa de Creación de Empresas Innovadoras 2021

Ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento.

El Programa Creación de Empresas Innovadoras 2021 se llevará a cabo a través de dos áreas de actuación:

— Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores

— Área 2. Nuevas empresas innovadoras

— Área 3. Dinamización del ecosistema de emprendimiento.

— Área 4. Aceleración.

AMPLIAR ❯

Las economías más innovadoras del mundo en 2021, según Bloomberg

Como es habitual cada año la revista económica Bloomberg ha publicado su clasificación anual sobre las economías más innovadoras en el mundo. En 2021 Corea del Sur está a la vanguardia, adelantando a una Alemania líder en 2020 que en este ejercicio se sale del podio a la cuarta posición. De esta manera Corea del Sur retoma el liderazgo de una clasificación que ha encabezado en siete de los últimos nueve años.

AMPLIAR ❯

Desarrollan un proyecto de vehículos autónomos para entornos industriales gracias al 5G

Grupo Segura y la start up Fivecomm están desarrollando la puesta en marcha de vehículos autónomos guiados (AGV, Automatic Guided Vehicle) para su uso en entornos controlados, como pueden ser las instalaciones industriales. Los resultados de las pruebas realizadas han confirmado la posibilidad de usar vehículos autónomos auto-guiados en un entorno como es una fábrica de componentes de automoción y cómo se pueden integrar en la línea de producción de manera segura.

AMPLIAR ❯

¿A qué controles debería estar sometida la inteligencia artificial?

La base de la inteligencia artificial se encuentra en la capacidad de explotación de grandes volúmenes de datos a través del uso de algoritmos que permiten el análisis y segmentación de toda la información en base a los criterios que cada sistema establezca. Pero, ¿a qué controles están sometidos estos sistemas, sus algoritmos y, sobre todo, los datos e informaciones en los que se basan?

AMPLIAR ❯

Aprobado el primer plan estratégico de Horizonte Europa 2021-2024

La Comisión Europea ha aprobado el primer plan estratégico para Horizonte Europa, el nuevo programa de investigación e innovación de la UE por valor de 95.500 millones de euros. El plan estratégico es una novedad en Horizonte Europa y establece las orientaciones estratégicas para el destino de las inversiones en los primeros cuatro años del programa. Su objetivo es garantizar la ejecución de las prioridades de la UE, entre ellas una Europa climáticamente neutra y verde, una Europa adaptada a la era digital y una economía al servicio de las personas.

AMPLIAR ❯