Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


MITek 2021eko 10 Teknologia Gorakorrak aurkeztu ditu

MITek 2021eko 10 Teknologia Gorakorrak aurkeztu ditu

MITek 2021eko 10 Teknologia Gorakorrak aurkeztu ditu. Batzuk,adibidez ARNm txertoak, dagoeneko ari dira gure bizitzak aldatzen; beste batzuei, ostera, hainbat urte gelditzen zaizkie horretara iristeko.Teknologia gorakor horiek, hala nolahidrogenoak edo Adimen Artifizialak, aukera ematen digute gure etorkizun kolektiboari antz bat emateko.

HANDITZEKO ❯

Blockchainteknologia hidrogeno berdearen jatorri berriztagarria bermatzeko

Acciona-k hidrogenoaren jatorria egiaztatzeko plataforma bat garatu du, Power to GreenHydrogen proiektuaren karietara (proiektu horren bidez hidrogeno berriztagarria sortuko daMallorcako ekosistema erakuslea elikatzeko).Plataforma horrek GreenH2chain du izena, FlexiDAO -Acciona enpresarenI’mnovation berrikuntza irekiko programaren barruan dago- startup-arekin elkarlanean garatu da, eta gardentasunez egiaztatuko du hidrogenoaren garraio eta entrega prozesua.

HANDITZEKO ❯

Autorako haizetako adimendun bat eta Apple-nbeste patente harrigarri batzuk

Apple aspalditik ari da automobil autonomoa garatzeko lanetan, baina ezer gutxi dakigu horri buruz.Oso informazio gutxi dago.Reuters agentziak arestian jakinarazi duenez, baliteke SteveJobs-ek sortutako enpresa 2024an hastea auto autonomoa ekoizten. Apple-ren autoaren etorkizunari buruz argitaratu diren informazio berrien harira, Volkswagen taldeko zuzendari nagusi HerbertDiess-ek ziurtatu du eskudiru asko duten etaautomozio industrian sartzen diren erraldoi teknologikoak lehiakide tradizionalak baino askoz erronka handiagoa direla.

HANDITZEKO ❯

Adimen artifiziala, jabetza industrial eta intelektualaren erronka handia

Adimen Artifizialean oinarritutako konponbide batek sor ditzake egile-eskubideen bidez babes daitezkeen lanak?AAn oinarritutako konponbide hori izan daiteke eskubide horien titularra? Adimen Artifiziala (AA) gure eguneroko bizitzaren parte da eta presente dago industriaren sektore guztietan, hala nola osasunean, bioteknologian, garraioan, finantzetan, segurtasunean eta hezkuntzan.AAk prozesuak optimizatzen laguntzen du, emaitza eraginkorragoak lortzeko edo erabakiak hobeto hartzeko.

HANDITZEKO ❯

Enpresa Talde Berritzaileentzat Laguntzak - 2021

Enpresa Talde Berritzaile “gorakorren” koordinazio- eta kudeaketa-egiturak martxan jartzea eta garatzea, bideragarritasun teknikoko azterlanak egitea eta jarduera berritzaileak garatzea; jarduera horiek enpresa talde berritzaile batek gara ditzake bakarka edo baita ere hainbat enpresa talde berritzailek eta beren bazkideek lankidetzan.

HANDITZEKO ❯

ActivaCiberseguridad Programa – 2021

Enpresa txiki eta ertainetan zibersegurtasunaren aplikazioa bultzatzeko laguntzak,ActivaCiberseguridad Programaren barruan

HANDITZEKO ❯

El MIT presenta las 10 Tecnologías Emergentes en el 2021

El MIT presenta las 10 Tecnologías Emergentes en el 2021

El MIT ha presentado las 10 tecnologías emergentes en el 2021. Algunas, como las vacunas de ARNm, ya están cambiando nuestras vidas, mientras que a otras aún faltan algunos años. En conjunto, ofrecen un vistazo a nuestro futuro colectivo, entre ellas están el hidrógeno, la Inteligencia Artificial…

AMPLIAR ❯

Blockchain para garantizar el origen renovable del hidrógeno verde

Con motivo del proyecto industrial Power to Green Hydrogen, para generar hidrógeno renovable para alimentar el ecosistema demostrativo de la isla de Mallorca, Acciona ha desarrollado una plataforma para verificar el origen de este combustible. Se trata de GreenH2chain, una plataforma creada junto a la startup FlexiDAO –perteneciente al programa de innovación abierta I’mnovation de Acciona–, que, mediante la tecnología blockchain, verificará el proceso de transporte y entrega de forma transparente.

AMPLIAR ❯

Un parabrisas inteligente y otras sorprendentes patentes de Apple para el coche

Apple está inmersa desde hace años en el desarrollo de un automóvil autónomo pero poco se sabe de él. De hecho, existe escasa información al respecto. Según ha informado recientemente la agencia Reuters, la empresa fundada por Steve Jobs podría comenzar a producirlo en 2024. Ante las nuevas informaciones surgidas sobre el futuro coche de Apple, el CEO del grupo Volkswagen, Herbert Diess, ha asegurado que los gigantes tecnológicos con abundante efectivo disponible que entran en la industria automotriz representan un desafío mucho mayor que las marcas rivales tradicionales.

AMPLIAR ❯

Inteligencia artificial, el gran reto de la propiedad industrial e intelectual

¿Puede una solución basada en IA generar obras susceptibles de protección por derechos de autor? ¿Puede esa solución IA ser titular de esos derechos? Es una realidad que la inteligencia artificial (IA) forma parte de nuestra vida diaria y está presente en los distintos sectores de la industria, desde la salud, la biotecnología o el transporte hasta las finanzas, la seguridad o la educación. En todos ellos, la IA contribuye a optimizar procesos para lograr resultados más eficientes o mejorar la toma de decisiones.

AMPLIAR ❯

Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras - 2021

El objeto de estas ayudas es ayudar a la puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de las AEI "incipientes"; realización de estudios de viabilidad técnica y desarrollo de actividades innovadoras, de forma individual por la parte de la agrupación empresarial innovadora o bien, mediante colaboración entre varias agrupaciones empresariales innovadoras y/o sus asociados.

AMPLIAR ❯

Programa Activa Ciberseguridad – 2021

Ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas en el marco del Programa Activa Ciberseguridad

AMPLIAR ❯