Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntzarako, ekintzailetzarako eta nazioartekotzerako laguntza berriak

2I PROGRAMA: BERRIKUNTZA ETA INBERSTSIO AURRERATUA SUSTATZEA - Argibide gehiagorako

Edozein arlotan berrikuntza-proiektuak egiteko laguntzak:

 • prozesua
 • produktua
 • antolaketa
 • parte-hartzea
 • merkatua
 • jabetzaren babesa

Negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten inbertsio aurreratuetarako laguntzak, erakunde eskatzailearen lehiakortasuna hobetuz.

Eskabideak aurkezteko epea: 2023ko martxoaren 13tik 31ra

3I PROGRAMA: BERRIKUNTZARI, NAZIOARTEKOTZEARI ETA INBERTSIOARI LAGUNTZA INTENGRALA EMATEKO - Argibide gehiagorako

Bizkaiko enpresen lehiakortasuna handitzeko laguntzak, berrikuntzaren, nazioartekotzearen eta inbertsioaren arloko ekintza integralen bidez.

Eskaerak aurkezteko epea: 2023ko otsailaren 6tik otsailaren 24ra

ENPRESA BERRITZAILEAK SORTZEKO PROGRAMA - 1. DEIALDIA - Argibide gehiagorako

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

 • Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea: abuztuaren 1etik 2023ko otsailaren 28ra arte.
 • Enpresa berritzaile berriak: abuztuaren 1etik 2023ko otsailaren 28ra arte.
 • Ekintzailetza ekosistema sustatzea: 2023ko otsailaren 1etik irailaren 15era
 • Azelerazioa: abuztuaren 1etik 2023ko otsailaren 28ra arte.

BIZKAIA SORTZAILEA DIRULAGUNTZA-PROGRAMA - Argibide gehiagorako

Sormen-sektoreko enpresetan eta elkarteetan proiektu berriak sortzeko eta garatzeko laguntzak: moda, bideojokoak, ikus-entzunezkoak eta produktuen eta zerbitzuen diseinu industriala

Eskaerak aurkezteko epea: 2023ko maiatzaren 12tik ekainaren 12ra

EKIMEN EKINTZAILEAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK - Argibide gehiagorako

Sustatzaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzen eta abian jartzen laguntzeko laguntzak, jarduera-motaren bidez:

 • Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitza: 2023ko urtarrilaren 9tik 23ra
 • Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak: 2023ko martxoaren 13tik 31ra
 • Enpresa-eskualdaketarako laguntzak: 2023ko martxoaren 13tik uztailaren 28ra
 • Enpresak Sendotzeko ildo: 2023ko martxoaren 13tik uztailaren 28ra

I+G+b PROIEKTUEN ZERGA KALIFIKAZIOKO TXOSTENAK - Argibide gehiagorako

Kalifikazio fiskaleko txostenak eska daitezke jada, I+G+b proiektuak egiteagatik

Txostenak eskatzeko epea: Abenduaren 16tik otsailaren 14ra

Nuevas ayudas a la Innovación, Emprendimiento e Internacionalización

PROGRAMA 2I: PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA INVERSIÓN AVANZADA - Más información

Ayudas para la realización de proyectos de innovación en cualquier área:

 • proceso
 • producto
 • organización
 • participación
 • mercado
 • protección de la propiedad…

Ayudas a inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio y que tengan un alto impacto, mejorando así la competitividad de la entidad solicitante.

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 13 hasta el 31 de marzo de 2023

PROGRAMA 3I: APOYO INTEGRAL A LA INNOVACIÓN, LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INVERSIÓN - Más información

Ayudas para incrementar la competitividad de las empresas de Bizkaia mediante acciones integrales en innovación, internacionalización e inversión.

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 6 de febrero hasta el 24 de febrero de 2023

PROGRAMA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS - 1ª CONVOCATORIA - Más información

Este programa se llevará a cabo a través de cuatro áreas de actuación:

 • Desarrollo de proyectos empresariales innovadores: desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2023.
 • Nuevas Empresas Innovadoras: desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2023.
 • Dinamización del ecosistema de emprendimiento: desde el 1 de febrero hasta el 15 de septiembre de 2023
 • Aceleración: desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2023.

PROGRAMA BIZKAIA CREATIVA - Más información

Ayudas para la creación y desarrollo de nuevos proyectos en empresas y asociaciones del sector creativo: moda, videojuegos, audiovisual y diseño industrial de productos y servicios

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 12 de mayo hasta el 12 de junio de 2023

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS - Más información

Ayudas para apoyar la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por personas promotoras, a través de varios tipos de actuaciones:

 • Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales: desde el 9 hasta el 23 de enero de 2023
 • Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas: del 13 al 31 de marzo del 2023
 • Ayudas a la transmisión empresarial: del 13 de marzo al 28 de julio del 2023
 • Consolidación Empresarial: del 13 de marzo al 28 de julio del 2023

INFORMES DE CALIFICACIÓN FISCAL POR PROYECTOS DE I+D+i - Más información

Ya se pueden solicitar a BEAZ los informes de calificación fiscal por la realización de proyectos de I+D+i

Plazo de solicitud de informes: Desde el 16 de diciembre y hasta el 14 de febrero del 2023