Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Berrikuntza, Ekintzailetza eta Inbertsiorako Laguntza Berriak

3i Programa: Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko – 2024

Laguntzen helburua erakundearen honako hau sustatze da:

 • edozein eremutan (ekoizpen-prozesua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa…) berrikuntza proiektuen bidez erakunde eskatzailearen lehiatzeko gaitasuna hobetzera bideratutako jarduketa argi eta garbi estrategikoak,
 • hari loturiko inbertsioak eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak diren eta eragin handia duten nazioartekotzerako jarduketak.

Azken eguna: Otsailaren 23a

HANDITZEKO ❯

2i Planaren Programa: Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzea - 2024

Berrikuntza-proiektuak egiteko laguntzak:

 • prozesuak
 • produktuak
 • antolaketa
 • parte-hartzea
 • merkatua
 • jabetzaren babesa

Inbertsio aurreratuetarako laguntzak, erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak eta inpaktu handikoak

Martxoaren 22ra arte zabalik

HANDITZEKO ❯

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programa - 1. deialdiak - 2024

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

 • 1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.
 • 2. arloa: Enpresa berritzaile berriak
 • 3. arloa: Ekintzailetza ekosistema sustatzea.
 • 4. arloa: Azelerazioa.
HANDITZEKO ❯

Ekintzailetzarako eta Gizarte Berrikuntzarako laguntza-programa 2024

Programa hau lau jardun-arloren bitartez gauzatuko da:

- 1. arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa-proiektu berritzaileak egiaztatzea

- 2. arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa-proiektu berritzaileak garatzea.

- 3. arloa: Gizartean eragin handia duten enpresa berriak.

- 4.arloa: Enpresa-proiektu sozial berritzaileak gizarte-erakundeentzat

HANDITZEKO ❯

Nuevas Ayudas a la Innovación, Emprendimiento e Inversión

Programa 3i: Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión – 2024

Ayudas para promover actuaciones claramente estratégicas para la empresa, orientadas a mejorar la competitividad de la empresa:

 • proyectos de innovación, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…),
 • inversiones asociadas y actuaciones orientadas a la internacionalización, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto

Último día: 23 de febrero

AMPLIAR ❯

Programa Plan 2i: Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada - 2024

Ayudas para la realización de proyectos de innovación en :

 • procesos
 • productos
 • organización
 • participación
 • mercado
 • protección de la propiedad

Ayudas a inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y de alto impacto

Programa abierto hasta el 22 de marzo

AMPLIAR ❯

Programa Creación de Empresas Innovadoras - 1ª convocatorias - 2024

El Programa de Creación de Empresas Innovadoras e llevará a cabo a través de cuatro áreas de actuación:

 •  Área 1: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores.
 • Área 2: Nuevas Empresas Innovadoras.
 •  Área 3: Dinamización del ecosistema de emprendimiento.
 •  Área 4: Aceleración
AMPLIAR ❯

Programa de ayudas para el Emprendimiento e Innovación Social 2024

Este programa consta de 4 líneas de actuación:

 • Área 1: Contraste de proyectos empresariales innovadores de alto impacto social.
 • Área 2: Desarrollo de proyectos empresariales innovadores de alto impacto social
 • Área 3: Nuevas empresas innovadoras de alto impacto social
 • Área 4: Proyectos empresariales sociales innovadores para entidades sociales
AMPLIAR ❯