Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ekintzailetzarako eta Berrikuntzarako Dirulaguntza Berriak

EKIMEN EKINTZAILEAK SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK

Sustatzaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzen eta abian jartzen laguntzeko laguntzak, jarduketa hauen bidez:

 • Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitza: negozio-plan bat egitea da helburua
 • Enpresak martxan jartzeko eta sortzeko laguntzak: enpresa bat sortzeko, abian jartzeko eta martxan jartzeko laguntzak, edozein dela ere enpresaren forma juridikoa.
 • Enpresak eskualdatzeko laguntzak: enpresak eskualdatzeko laguntzak, gutxienez funtzionamenduan dagoen enpresa baten % 80 eskuratuz.
 • Enpresa-kontsolidazioa laguntzak: 2019ko eta 2020ko autoenpleguari buruzko dekretuetan lagundutako enpresen jarraitutasuna eta finkapena indartzeko laguntzak

Argibide gehiagorako

EKINTZAILETZAKO ETA ENPLEGUKO PROIEKTU BERRITZAILEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK

Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloan ideiak berriak, egiteko modu berriak edo metodologia berritzailea dakarten proiektuen diseinua, garapena eta gauzatzea lagunduko dira diruz.

Argibide gehiagorako

ACTIVA STARTUPS

Berrikuntza irekia bultzatzeko laguntzak, enpresen eta startupen arteko lankidetza-kasu arrakastatsuen bidez, enpresen hazkunde eta eraldaketa digitalari laguntzeko, honako teknologia hauetan oinarrituta:

 • Big data
 • Adimen artifiziala
 • Manufaktura gehigarria
 • Zibersegurtasuna
 • Errealitate areagotua
 • Errealitate birtuala
 • Elkarlaneko robotika
 • Gauzen Internet
 • Computing

Argibide gehiagorako

Nuevas Ayudas al Emprendimiento y la Innovación

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Ayudas para apoyar la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por personas promotoras, a través de las siguientes actuaciones:

 • Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales: el objetivo es la realización de un plan de negocio.
 • Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas: ayudas para la creación, la puesta en marcha y funcionamiento de una empresa, cualquiera que sea su forma jurídica,
 • Ayudas a la transmisión empresarial: ayudas para la transmisión empresarial, mediante la adquisición de, al menos, el 80% de una empresa en funcionamiento
 • Ayudas a la consilodación empresarial: Ayudas dirigidas a apoyar la continuidad y fortalecer la consolidación de las empresas apoyadas en los Decretos de autoempleo de 2020 y 2021

Más información

SUBVENCIONES A PROYECTOS INNOVADORES DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

Ayudas para el diseño, desarrollo, y ejecución de proyectos que conlleven nuevas ideas, nuevas formas de hacer o una metodología innovadora en materia de emprendimiento y empleo estable y de calidad.

Más información

ACTIVA STARTUPS

Ayudas para impulsar la innovación abierta, a través de casos de éxito de colaboración entre empresas y startups, que ayuden al crecimiento y transformación digital de las empresas, basándose en tecnologías como son:

 • big data
 • inteligencia artificial
 • manufactura aditiva
 • ciberseguridad
 • realidad aumentada
 • realidad virtual
 • robótica colaborativa
 • internet de las cosas,
 • computing

Más información