Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Ekintzailetzarako laguntza berriak

Laguntza-programa honen helburua sustatzaileek sustatutako enpresa-proiektuak sortzen eta abian jartzen laguntzea da, honako jarduketa hauen bidez:

  • Enpresa-proiektuak sortzeko eta abian jartzeko aholkularitza: negozio-plan bat egitea da helburua.
  • Enpresak martxan jartzeko eta sortzeko laguntzak: enpresa bat sortzeko, abian jartzeko eta martxan jartzeko laguntzak, edozein dela ere enpresaren forma juridikoa.
  • Enpresak eskualdatzeko laguntzak: enpresak eskualdatzeko laguntzak, gutxienez funtzionamenduan dagoen enpresa baten % 80 eskuratuz.
  • Enpresa-kontsolidazioa laguntzak: 2021eko eta 2022ko autoenpleguari buruzko dekretuetan lagundutako enpresen jarraitutasuna eta finkapena indartzeko laguntzak.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Nuevas ayudas al emprendimiento

Este programa de ayudas tiene como objetivo apoyar la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales promovidos por personas promotoras, a través de las siguientes actuaciones:

  • Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales: el objetivo es la realización de un plan de negocio.
  • Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas: ayudas para la creación, la puesta en marcha y funcionamiento de una empresa, cualquiera que sea su forma jurídica.
  • Ayudas a la transmisión empresarial: ayudas para la transmisión empresarial, mediante la adquisición de, al menos, el 80% de una empresa en funcionamiento.
  • Ayudas a la consilodación empresarial: Ayudas dirigidas a apoyar la continuidad y fortalecer la consolidación de las empresas apoyadas en los Decretos de autoempleo de 2021 y 2022.

MÁS INFORMACIÓN