Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Laguntza berriak: Industria Digitala eta Zibersegurtasun Industriala

INDUSTRIA DIGITALA 2022 PROGRAMA

Industria- eta industria-prozesuarekin lotutako industria- eta zerbitzu-enpresei zuzendutako laguntzak, Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (EIKTak) sartzen laguntzeko, hala nola:

 • Enpresaren barneko informazio-sistemak Cloud
 • Sentsorika, SCADA, serbitizazioa, produkzio-prozesuen automatizazioa, Bigdata eta blockchain.
 • Errealitate birtuala, areagotua eta mistoa, eta ikusmen artifiziala.
 • Smart Factory.
 • Fabrikazio gehigarria
 • Gamifikazioa.
 • Merkataritza elektronikoa.
 • Lantegian produkzioa automatizatuko edo hobetuko duten eta egoeraren analisia eta erabakiak hartzea erraztuko duten EIKTak txertatzeko proiektuak, aurreko ataletan jasota ez daudenak.
 • Enpresaren kudeaketa aurreraturako sistemak, hala nola ERPak, Business Intelligence, SMC, prenbentziozko mantentze-lanak, hornidura-katearen kudeaketa logistikoa, administrazio- eta kudeaketa-prozesuen automatizazioa.
 • Produktuaren bizi-zikloaren kudeaketa
 • Telelana.
 • «Epe luzean datuak gordetzeko zerbitzuak» ezartzea.

Amaiera data: 2022ko azaroaren 7ra arte

Argibide gehiagorako


INDUSTRIA ZIBERSEGURTASUNEKO PROGRAMA 2022

Zibersegurtasun Industriala bultzatzea da Programaren helburua; bereziki, enpresa industrialetan eta produktu-prozesu industrialekin lotutako zerbitzu-enpresetan IT/OT (Information Technology / Operational Technology) inguruneetako zibererasoen aurrean babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa helburu duten proiektuak bultzatzea.

Amaiera data: 2022ko azaroaren 14ra arte

Argibide gehiagorako

Nuevas ayudas: Industria Digitala y Ciberseguridad Industrial

PROGRAMA INDUSTRIA DIGITALA 2022

Ayudas dirigigas a las empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, para apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs), como son:

 • Sistemas de Información internos de la empresa a servicios Cloud.
 • Sensórica, SCADA, servitización, automatización de procesos de producción, Bigdata y blockchain.
 • Realidad virtual, aumentada y mixta y visión artificial.
 • Smart Factory.
 • Fabricación aditiva
 • Gamificación
 • Comercio Electrónico
 • Proyectos de incorporación de TEICs que mejoren o automaticen la producción en planta y faciliten el análisis de la situación y la toma de decisiones
 • Sistemas de gestión avanzada de la empresa tipo ERPs, Business Intelligence, SMC, Mantenimiento preventivo, Gestión logística de la cadena de suministro, automatización de procesos administrativos y de gestión.
 • Gestión del ciclo de vida del producto
 • Teletrabajo
 • Implementación de «Servicios de preservación de datos a largo plazo»

Fecha de finalización: 7 de noviembre de 2022

Más información


PROGRAMA CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 2022

Ayudas para impulsar la Ciberseguridad Industrial, especialmente proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology / Operational Technology) en empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial.

Fecha de finalización: 14 de noviembre de 2022

Más información