Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Laguntza berriak - Berrikuntza, Inbertsio Aurreratua eta Ekintzailetza

BERRIKUNTZA ETA INBERTSIO AURRERATUA SUSTATZEKO 2I PLANA DIRULAGUNTZA PROGRAMA

2i planak bi lerro ditu:

  • Erakundearen lehiakortasuna edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, parte-hartzea, merkatua, jabetzaren babesa) berrikuntza teknologikoko nahiz ez-teknologikoko proiektuen bidez hobetzea helburu duten jarduerak eta inbertsio aurreratuak, baldin eta erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak badira eta eragin handia badute.
  • 2018ko martxoaren 21eko 2/2018 Foru Arauaren 4. artikuluan aipatutako berrikuntza sustatzeko Europako funtsen kargura emandako maileguak, arestian aipatutako jarduerak eta inbertsio aurreratuak direla-eta diru-laguntza jaso duten proiektuentzat.

Bizkaiko 5 eta 100 langile bitarteko enpresa txiki eta ertainentzako laguntzak dira, eta industria, eraikuntza, garraioa, industriarekin lotutako zerbitzuak, turismoa eta handizkako merkataritza sektoreetan jarduten dute.

Argibide gehiagorako


EKINTZAILE LAGUNTZEN PROGRAMA

"Bussiness Innovation Center" (BIC) batek babestutako enpresa-proiektu berritzaile eta/edo teknologia-, industria- eta/edo lotutako zerbitzu-proiektu berrietarako laguntzak.

Programa honek bi lerro ditu:

  • 1. ildoa: Bidelaguntza pertsona edo talde sustatzaileari edo enpresari ideia heltzeko eta Enpresa Plana egiteko prozesuan laguntzeko, hura martxan jarri arte. Laguntza hori itzuli beharrik gabeko dirulaguntza da.
  • 2. ildoa: 1. ildoko ekintzailetza-proiektuek sortutako enpresa berrientzako laguntza, zehaztutako Enpresa Plana gauzatzeko behar diren inbertsioen finantzaketa eskuratzea erraztek

Argibide gehiagorako

Nuevas ayudas - Innovación, Inversión Avanzada y Emprendimiento

PLAN 2I DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA INVERSIÓN AVANZADA

Este programa consta de dos líneas:

  • Ayudas para la realización de actuaciones orientadas a mejorar la competitividad de la empresa mediante proyectos de innovación, tanto tecnológica como no tecnológica, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad...) e inversiones avanzadas, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto.
  • Préstamos otorgados por fondos europeos para el impulso de la innovación.

Se trata de ayudas para pequeñas y medianas empresas de Bizkaia con plantilla de 5 a 100 personas y cuya actividad se encuadre en los sectores de la Industria, Construcción, Transporte, Servicios conexos con la industria, Turismo y Comercio al por Mayor.

Más información


PROGRAMA DE AYUDAS EKINTZAILE

Ayudas a nuevos proyectos empresariales innovadores y/o de base tecnológica, industriales y/o de servicios conexos, tutelados por un «Bussiness Innovation Center» (BIC).

Este programa consta de dos líneas:

  • Línea 1: ayuda de acompañamiento, a la persona o equipo promotor o empresa, en el proceso de maduración de la idea y elaboración del Plan de Empresa, hasta la puesta en marcha.
  • Línea 2: ayuda destinada a las nuevas empresas generadas por los proyectos de emprendimiento de la Linea 1 para facilitar su acceso a la financiación de las inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan de Empresa definido

Más información