Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Laguntza berriak - Berrikuntza eta Birfinantzaketa

INNOBIDEAK 2021 LAGUNTZA PROGRAMA

Oinarri hauen xedea enpresa parte-hartzaileen lehiakortasuna hobetzera bideratutako Programa bat arautzea da:

  • berrikuntza
  • kudeaketaren hobekuntza
  • pertsonen parte-hartzea
  • negozio-ereduak egokitzea eta/edo dimentsioa indartzea xede duten proiektuei babesa emanez.

Epea: Apirilaren 20tik irailaren 23ra

Argibide gehiagorako


2021EKO LORTU LAGUNTZEN PROGRAMA

Industria-enpresak eta industriari lotutako zerbitzuak birfinantzatzeko proiektuak egiteko laguntzak.

Diagnostiko bat, ekintza-plan bat egitea eta ekintza-planean hartutako neurriak gauzatzea izango ditu.

Aurkezteko epea: apirilaren 20tik irailaren 15era

Argibide gehiagorako

Nuevas ayudas - Innovación y Refinanciación

PROGRAMA DE AYUDAS INNOBIDEAK 2021

Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas, mediante el apoyo a proyectos orientados a:

  • la innovación,
  • la mejora de la gestión,
  • la participación de las personas,
  • la adaptación de sus modelos de negocio y/o el reforzamiento de su dimensión.

Plazo de presentación: desde el 20 de abril hasta el 23 de septiembre

Más información


PROGRAMA DE AYUDAS LORTU 2021

Ayudas para realizar proyectos de refinanciación de la empresas industriales y servicios conexos a la industria.

Constará de un diagnóstico, elaboración de un plan de acción y ejecución de las medidas adoptadas en el plan de acción.

Plazo de presentación: desde el 20 abril hasta el 15 de septiembre

Más infomación