Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresen Digitalizaziorako Inbertsioaren Aurreikuspena

Enpresen digitalizaziorako inbertsioaren aurreikuspena

"Bizkaiko Enpresen Eraldaketa Digitala 2022an" azterlanaren datuen arabera, 10 enpresatik ia 8k aurreikusita dute oinarrizko digitalizazio-teknologietan inbertitzen jarraitzea datozen hiru urteetan, neurri handiagoan edo txikiagoan.

Nabarmentzekoa da digitalizatu gabekoen % 37,6k oinarrizko digitalizazioan inbertituko dutela. Gainera, digitalizatu gabeko teknologien % 5,9k lau oinarrizko teknologia edo gehiago izendatzen dituzte, eta horietan inbertituko dute.

Aitzitik, digitalizazio-maila aurreratuko teknologia propioetan inbertitzeari dagokionez, enpresa guztien % 29,4k baino ez du hiru urteko epean automatizazio-aplikazio edo -teknologia batzuetan sakontzeko asmoa.

Deigarria da digitalizatu gabekoen % 7,1ek estadio aurreratuetako berezko teknologietan inbertitzea planteatzen duela. Gainera, estadio aurreratuan dauden enpresen % 17,6k digitalizazioan egiten duten inbertsioa geldiarazten dute.

IKUSI TXOSTENA

Previsión de Inversión en Digitalización de las Empresas

Previsión de Inversión en Digitalización de las Empresas

Según datos del estudio "La Transformación Digital en las Empresas de Bizkaia", casi 8 de cada 10 empresas tienen previsto seguir invirtiendo en tecnologías de digitalización básica, en los próximos tres años, en mayor o menor medida.

Destaca el hecho de que un 37,6% de las No digitalizadas, aseguran que SÍ invertirán en digitalización básica. Además el 5,9% de las NO digitalizadas, nombran cuatro o más tecnologías básicas en las que invertirán

Por el contrario, en lo que se refiere a la inversión en las tecnologías propias de un nivel de digitalización avanzado, no son más de un 29,4% del conjunto de empresas, las que tienen previsto profundizar en algunas de las aplicaciones o tecnologías de automatización en el plazo de tres años.

Es llamativo, el dato de que el 7,1% de las NO digitalizadas se plantea invertir en tecnologías propias de estadios avanzados. Además, un 17,6% de las empresas en estadio avanzado frenan su inversión en digitalización.

VER INFORME