Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


3i Programa: Berrikuntza, Nazioartekotze eta Inbertsiorako laguntzak

3i Programa: Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko – 2023

Bizkaiko enpresen lehiakortasuna handitzeko laguntzak, berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan ekintza integralen bidez.

10 langile edo gehiagoko Bizkaiko enpresentzako laguntzak:

  • Enpresaren lehiakortasuna hobetzeko jarduerak, berrikuntza-proiektuen bidez, erakundearen edozein arlotan (prozesua, produktua, antolaketa, partaidetza, merkatua, jabetzaren babesa)
  • Elkartutako inbertsioak eta nazioartekotzera bideratutako jarduerak, erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak eta eragin handikoak. Jarduera horrek proiektu integral bat izan behar du, planteatutako hiru arloetatik gutxienez bi hartuko dituena (berrikuntza, inbertsioa eta nazioartekotzea), eta enpresak Bizkaian duen zentro batean oinarrituta garatu behar da.

Amaiera data: 2023ko otsailaren 6tik 24ra

BAI+D+i programa

Euskadi 2030 ZTBPren «hiri jasangarriak» aukera-nitxoaren helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak.

Diruz lagundu daitezkeen 3 lerro daude:

  • 1. lerroa: hiri-mugikortasun berria eta berriztagarrien integrazioa hiri-ingurunean.
  • 2. lerroa: birnaturalizazioa eta hiri-azpiegitura berdea.
  • 3. lerroa: ekonomia zirkularra eta arkitektura jasangarria hiriak eraikitzeko

Programa 3i: Ayudas a la Innovación, la Internacionalización e Inversión

Programa 3i: Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión – 2023

Ayudas a empresas de Bizkaia de 10 ó más empleados para:

  • la realización de proyectos de innovación, en cualquier área de la entidad (proceso, producto, organización, participación, mercado, protección de la propiedad…)
  • inversiones asociadas actuaciones orientadas a la internacionalización, coherentes con el modelo de negocio de la entidad y con alto impacto. Esta actuación debe consistir en un proyecto integral que cubra al menos dos de las tres áreas planteadas (innovación, inversión e internacionalización) y debe desarrollarse con base en un centro de la empresa en Bizkaia.

Plazo de presentación de solicitudes

Desde el 6 al 24 de febrero de 2023

Programa BAI+D+I

Ayudas para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos del nicho de oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030.

Existen 3 líneas subvencionables

  • Línea 1: Nueva movilidad urbana e integración de renovables en el entorno urbano.
  • Línea 2: Renaturalización e infraestructura verde urbana.
  • Linea 3: Economía circular y arquitectura sostenible en la construcción de la ciudad.