Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Txekeo Teknologikoak Programa, berritzeko aukera

2021eko Txekeo Teknologikoak dirulaguntza programa

2021eko Txekeo Teknologikoak dirulaguntzen programaren helburua da enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten, kanpoko teknologia eragile baten laguntzarekin. Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati, edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu, berrikuntza-proiektu bat bitartez

HANDITZEKO ❯

Bizkaia Sortzailea Programa 2021

Programa honek honako proiektu hauek garatzea aurreikusten du:

  • Proiektu berriak enpresa sortzaileetan, lehendik daudenetan edo sortu berrietan,
  • Nazioartean ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak garatzea
  • Enpresa sortzaileen hazkundea bizkortzea
  • Sektore sortzaileak bultzatzeko eta sendotzeko proiektu interesgarrien garapena bultzatzea
HANDITZEKO ❯

2021eko Nazioartekotzerako dirulaguntza programa

Laguntza horien helburua da Bizkaiko enpresek nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzea, herrialde berrietara esportatzen lagunduz

HANDITZEKO ❯

5.0 Industriaren erronka berriak

4.0 industria ekoizpen-bitartekoak optimizatzeko teknologiaren erabileran zentratu zen bitartean, 5.0 industria gizakiaren eta makinaren arteko loturari buruzkoa da, hau da, gizakien eta sistema adimendunen arteko lankidetzari buruzkoa. Industria 4.0ren joerek sektorea irauli dute, fabrikatzaileei tresna eta teknologia aurreratuak erabiltzeko aukerak emanez

HANDITZEKO ❯

Erregai fosilekin lehiatzeko gai den hidrogenoa

Jaitsi egin dira kostu baxuko energia berriztagarrien prezioak, eta horri esker hidrogenoak eskain lezake karbonoan neutroa denenergia-iturri garbia.Europak gidatzen du bide hori. Gainera, hidrogeno berdea ordezko aproposa litzateke itsasontzi, kamioi, autobus eta autoetan erabiltzen den gas natural, diesel nahiz gasolinarentzat.

HANDITZEKO ❯

Hainbat enpresak % 15 hobetu dute euren produktibitatea Adimen Artifizialari esker

Adimen Artifiziala da azkenaldiko teknologia harrigarrienetako bat, eskaintzen dituen aplikazio, erabilpen praktiko eta emaitza ikusgarri anitzengatik. KPMG enpresaren “Thrivinginan AI World” txostenaren arabera, kontsultatutako enpresek aitortu zuten % 15eko produktibitate-hobekuntzak (batez beste) izan zituztela adimen artifizialarekin lotutako proiektuetan.

HANDITZEKO ❯

Euskadi sendotu egin da digitalizazioan "aurreratuta” dauden Europako herrialdeen taldean

Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuaren “Ekonomia eta Gizarte Digitala Euskadin (DESI 2020)” azterlanak dio Euskadi digitalizazioan “aurreratutzat” sailkatutako Europako herrialdeen taldean dagoela.

HANDITZEKO ❯

Programa Chequeos Tecnológicos, una oportunidad para innovar

Programa Chequeos Tecnológicos 2021

Ayudas para fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo. Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo, o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación.

AMPLIAR ❯

Programa Bizkaia Creativa 2021

Este programa contempla el desarrollo de los siguientes proyectos:

  • Nuevos proyectos en empresas creativas, existentes o de nueva creación,
  • Desarrollar proyectos empresariales creativos con visibilidad internacional
  • Acelerar el crecimiento de las empresas creativas
  • Impulsar el desarrollo de proyectos de interés para el impulso y consolidación de los sectores creativos
AMPLIAR ❯

Programa de subvenciones para la Internacionalización 2021

Estas ayudas tienen por objeto incrementar el acceso y la presencia de las empresas de Bizkaia en los mercados internacionales, apoyando su acción exportadora a nuevos países.

AMPLIAR ❯

Nuevos retos en la Industria 5.0

Mientras que la Industria 4.0 se centró en el uso de la tecnología para optimizar los medios de producción, la Industria 5.0 trata sobre la conexión entre el hombre y la máquina, es decir, la colaboración entre los seres humanos y los sistemas inteligentes. Las tendencias de la Industria 4.0 han revolucionado el sector proporcionando a los fabricantes oportunidades para utilizar herramientas y tecnologías avanzadas.

AMPLIAR ❯

Hidrógeno verde capaz de competir con los combustibles fósiles

Gracias a la caída en los precios de las energías renovables de bajo coste, el hidrógeno podría proporcionar una fuente de energía limpia y neutra en carbono. Europa lidera el camino. Además el hidrógeno verde puede sustituir el gas natural, el diésel y la gasolina que se utilizan en barcos, camiones, autobuses y coches.

AMPLIAR ❯

Las empresas ya obtienen una mejora de la productividad del 15% gracias a la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial es una de las tecnologías que más está sorprendiendo debido a sus múltiples aplicaciones, usos prácticos y resultados visibles. Según el estudio ‘Thriving in an AI World’, elaborado por KPMG, las empresas consultadas reconocieron, mejoras de la productividad del 15% —de promedio— dentro de sus proyectos relacionados con la inteligencia artificial.

AMPLIAR ❯

Euskadi se consolida en el grupo de países europeos «avanzados» en digitalización

El estudio elaborado por Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, “Economía y Sociedad Digitales en Euskadi (DESI 2020)”, desvela que Euskadi se sitúa dentro del grupo de países europeos , que se podría catalogar como «avanzados» en digitalización.

AMPLIAR ❯