Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Hazitek eta Elkartek programak 2021: I+G proiektuetarako laguntzak

HAZITEK 2021 - Fase I

Ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak garautzea da agindu honen helburua. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak dira.

Amaiera data: 2021eko martxoaren 12an

ELKARTEK 2021- Fase I

Estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzak. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko laguntzak , Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskadi 2020 Planaren espezializazio-arloetan jasota dagoen bezala.

Amaiera data: 2021eko otsailaren 26an

Programa Elkartek y Hazitek 2021: Ayudas a proyectos de I+D

HAZITEK 2021 - Fase I

Ayudas para apoyar la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial de Euskadi, y en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2020.

Plazo de finalización: 12 de marzo de 2021

ELKARTEK 2021 - Fase I

Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas, llevada a cabo por las Entidades de Investigación, Desarrollo e Innovación integradas en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación de Euskadi, en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020.

Plazo de finalización: 26 de febrero de 2021