Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Robotika industrialaren joerak 2021erako

 

 

Robotika industrialaren joerak 2021erako

Hamar urtean (2010-2019) nabarmen hazi da robot industrialenurteko instalaziokopurua, 381 mila unitate instalatu direlarik munduko lantegi guztietan. Robotikaren Nazioarteko Federazioak robotika industrialaren 5 joera nagusiak aztertzen dituen ikerketa bat aurkeztu du

HANDITZEKO ❯

Suediak martxan jarri duenhiri-diseinuak dena eskura jartzen dizu“minutu batean”

Proiektu honen helburua dahiriko hainbat kaletan lehentasuna ematea txirrindulari eta oinezkoei, eta horretarakoaparkalekuak kentzen dira, espazio horiek beste funtzio batzuetarako erabiltzeko: otorduak egiteko, jolasteko… Göteborg hiriak hiri-diseinu hori aplikatu du, eta lehen aparkalekuak zeuden tokietan orain beste espazio batzuk sortu ditu, jendeak aukera izan dezan piknikak egiteko edo bizikletak nahiz patinete elektrikoak aparkatzeko.Modu horretan, pertsonen arteko elkarreragina sustatzen da.

HANDITZEKO ❯

Jabetza intelektualeko eskubideak eta enpresak Europar Batasunean – 2021

Jabetza Intelektualeko Eskubideen Europako Behatokiaren -Europar Batasuneko Jabetza Intelektualaren Bulegoaren (EUIPO) barruan dagoena-eginkizunetako bat da jabetza intelektualak Europar Batasunean (EB) duen inpaktuari, zereginari eta pertzepzio publikoari buruzko ebidentzietan oinarritutako datuak ematea. 2019ko datu garrantzitsuenek diote Jabetza Intelektualeko Eskubideak (JIE) batez bestekoaren gainetik baliatzen dituzten industriek EBko enpleguaren % 29 eta BPGaren % 45 ordezkatzen dituztela, eta datu horiek gora egin dute 2016ko azterlanarekin konparatuta.

HANDITZEKO ❯

Taldeka Ekintzailetza programak Taldeka Digitala 2021

Programaren helburua da parte hartzen duten langabeak sentsibilizatzea, motibatzea, ekintzailetzarantz bultzatzea, eta, horretarako, prestakuntza eta laguntza jasotzen dute, negozio-ideiak sortzen lagunduz.

HANDITZEKO ❯

HORIZONTE EUROPA: Euskal I+G+B-rako aukerak

Eusko Jaurlaritzak,Industria Teknologiaren Garapenerako Zentroarekin (CDTI) batera antolatutako saioan, Horizonte Europa esparru-programaren berritasun nagusiak aurkeztuko dira. Aldi berean euskal enpresek I+G+Bko nazioarteko proiektuetan parte har dezaten bultzatzeko baliabideak azalduko dira.

Eguna: 2021eko martxoaren 9an

HANDITZEKO ❯

Tendencias en robótica industrial para 2021

 

 

Tendencias en robótica industrial para 2021

Las instalaciones anuales de robots industriales han aumentado significativamente en diez años (2010-2019) alcanzando 381 mil unidades en fábricas de todo el mundo. La Federación Internacional de Robótica ha presentado un estudio en el que muestra las 5 tendencias principales de la robótica industrial

AMPLIAR ❯

En Suecia han puesto en marcha un diseño de ciudad, donde tienes todo a “un minuto”

El proyecto consiste en priorizar a ciclistas y peatones en algunas de las calles de la ciudad, de forma que se eliminan aparcamientos y esos sitios se destinan a espacios donde la gente puede comer, jugar…La ciudad de Gotemburgo ha puesto en marcha este diseño de ciudad de forma que donde atnes había aparcamiento ahora hay un espacio donde la gente puede hacer un picnic y aparcar sus bicicletas y patinetes eléctricos. De esta forma, se fomenta la interacción entre las personas.

AMPLIAR ❯

Derechos de propiedad intelectual y las empresas en la Unión Europea – 2021

Uno de las funciones del Observatorio Europeo de la Propiedad Intelectual, que forma parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), es proporcionar datos basados ​​en evidencias sobre el impacto, el papel y la percepción pública de la propiedad intelectual en el economía de la Unión Europea (UE). Entre los principales datos de la edición de 2019 se encuentra que las industrias que ajercern el uso de Derechos de la Propiedad Industrial (DPI) por encima de la media aportaron el 29% del empleo y el 45% del PIB en la UE, datos que han aumentado respecto al estudio de 2016,

AMPLIAR ❯

Programa Taldeka Digitala Equipos de Emprendimiento 2021

El objetivo del programa es sensibilizar a las personas desempleadas participantes, motivarlas, inducirlas hacia el emprendimiento, para lo que reciben formación y acompañamiento, favoreciendo la generación de ideas de negocio.

AMPLIAR ❯

HORIZONTE EUROPA: Oportunidades para la I+D+I vasca

En esta jornada se presentarán las principales novedades del nuevo programa marco Horizonte Europa, así como los mecanismos para impulsar la participación de empresas vascas en proyectos internacionales de I+D+I.

Fecha de celebración: 9 de marzo

AMPLIAR ❯