Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Baduzu proiekturik? Badakizu laguntzarik jaso dezakezun?

BERRIKUNTZA PROIEKTUAK

SUSPERTZE ADIMENTSUA PROGRAMA

  • Epe motzeko salmentak berraktibatzeko proiektuak
  • Merkatu berrietara bideratzea
  • Merkatu zabalagoetan sartzeko aliantzak

Amaiera data: Irailaren 30ean - Argibide gehiagorako

LEHIAKORTASUNERAKO ETA LANKIDETZAN SORTUTAKO BERRIKUNTZARAKO ELKARLANEAN PLANA

60.000 €arteko laguntzak, enpresen arteko lankidetzako berrikuntza-proiektuetarako

Amaiera data: Maitzaren 28an - Argibide gehiagorako

INNOBIDEAK-KUDEABIDE PROGRAMA

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak, kudeaketa aurreratua hobetzeko proiektuen bidez

Amaiera data: Irailaren 30ean - Argibide gehiagorako

EKINTZAILETZA ETA GIZARTE BERRIKUNTZA PROGRAMA

Enpresa-proiektu berritzaileei laguntzeko programa, proiektu horien idetnifikazioaren, baliozkotzearen, garapenaren, hazkundearen eta urritasunaren bidez.

Amaiera data: Ekainaren 30ean- Argibide gehiagorako

BIKAIA SORTZAILEA PROGRAMA

Enpresak sortzeko, bultzatzeko eta nazioarteko ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak bultzatzeko laguntzak.

Amaiera data: Maitzaren 31ean - Argibide gehiagorako

TXEKEO TEKNOLOGIKOAK PROGRAMA

Enpresek kanpoko eragile teknologiko bat izateko laguntzak, produktu batean edo ekoizpen-prozesu batean arazo jakin bati irtenbidea bilatzen laguntzeko, edo, gutxienez, irtenbide hori berrikuntza-proiektu bat planteatuz planifikatzeko

Amaiera data: Irailaren 30ean - Argibide gehiagorako

4.0 INDUSTRIA PROIEKTUAK

INDUSTRIA DIGITALA PROGRAMA

Enpresa industrialetan eta produktu-prozesu industrialekin lotutako zerbitzu-enpresetan Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioen Teknologiak (EIKTak) txertatzen laguntzea da Programaren helburua

Amaiera data: Irailaren 24an- Argibide gehiagorako

ZIBERSEGURTASUN INDUSTRIALA PROGRAMA

Zibersegurtasun Industriala bultzatzea da Programaren helburua; bereziki, enpresa industrialetan eta produktu-prozesu industrialekin lotutako zerbitzu-enpresetan IT/OT (Information Technology / Operational Technology) inguruneetako zibererasoen aurrean babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa helburu duten proiektuak bultzatzea.

Amaiera data: Azaroaren 26an - Argibide gehiagorako

NAZIOARTEKOTZE PROIEKTUAK

ZABALDU

Itzuli beharrik gabeko 45.000 €arteko diru-laguntzak, produktuak eta zerbitzuak merkatu globaletara egokitzeko, estrategiak prestatzeko eta nazioartean sustatzeko. Esportazioek fakturazioaren % 50 gainditzen ez badute.

Amaiera data: Urriaren 29an - Argibide gehiagorako

SAKONDU

Merkatu berrietan sartzeko edo enpresen presentzia handitzeko laguntzak, itzuli beharrik gabeko 45.000 €-raino. Hori bai, enpresaren esportazioak zure fakturazioaren % 50 gainditzen badu.

Amaiera data: Urriaren 29an - Argibide gehiagorako

BIRFINANTZAKETA

LORTU PROGRAMA

Industria-enpresak eta industriari lotutako zerbitzuak birfinantzatzeko proiektuak egiteko laguntzak. Diagnostiko bat, ekintza-plan bat egitea eta ekintza-planean hartutako neurriak gauzatzea izango ditu.

Amaiera data: Irailaren 15ean - Argibide gehiagorako

¿Tienes un proyecto? ¿Sabes si puedes acceder a alguna ayuda?

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

PROGRAMA REACTIVACIÓN INTELIGENTE

  • Proyectos para la reactivación de ventas a corto plazo
  • Reorientación a nuevos mercados
  • Alianzas para acceder a mercados más amplios

Fecha de finalización: 30 de septiembre - Más información

PLAN PARA LA COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN COLABORATIVA ELKARLANEAN

Ayudas de hasta 60.000 € para proyectos de innovación en colaboración entre empresas

Fecha de finalización: 28 de mayo - Más información

PROGRAMA INNOBIDEAK-KUDEABIDE

Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas, mediante proyectos de mejora de la Gestión Avanzada

Fecha de finalización: 30 de septiembre - Más información

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

Programa de apoyo de proyectos empresariales sociales innovadores, mediante idetnficación, validación, desarrollo, crecimiento y escabilidad de dichos proyectos.

Fecha de finalización: 30 de junio- Más información

PROGRAMA BIZKAIA CREATIVA

Ayudas para la creación, impulso de empresas y sesarrollar proyectos empresariales creativos con visibilidad internacional.

Fecha de finalización: 31 de mayo - Más información

PROGRAMA CHEQUEOS TECNOLÓGICOS

Ayudas para que las empresas cuenten con un agente tecnológico externo, que les ayude a buscar una solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo, o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación.

Fechas de finalización: 30 de septiembre - Más información

PROYECTOS DE INDUSTRIA 4.0

PROGRAMA INDUSTRIA DIGITALA

Ayudas para apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las empresas industriales y de Servicios conexos ligados al producto-proceso industrial,

Fecha de finalización: 24 de septiembre - Más información

PROGRAMA CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Ayudas a proyectos que aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology / Operational Technology) en empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial.

Fecha de finalización: 25 de noviembre - Amaiera data

PROYECTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

ZABALDU

Subvenciones de hasta 45.000 € a fondo perdido, para que adaptar productos y servicios a mercados globales, elaborar estrategias y promocionar a nivel internacional. Si las exportaciones no superan el 50% de la facturación.

Fecha de fnialización: 29 de octubre - Más información

SAKONDU

Ayudas para penetrar en nuevos mercados o aumentar la presencia de la empresa, con ayuda de hasta 45.000 € a fondo perdido. Eso sí, siempre que la exportación de la empresa supere el 50% de tu facturación.

Fecha de finalización: 29 de octubre - Más información

REFINANCIACIÓN

PROGRAMA LORTU

Ayudas para realizar proyectos de refinanciación de la empresas industriales y servicios conexos a la industria. Constará de un diagnóstico, elaboración de un plan de acción y ejecución de las medidas adoptadas en el plan de acción.

Fecha de finalización: 15 de septiembre - Más información