Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


2021eko Adimen Artifizial Aplikatua laguntzen Programa

Enpresetan adimen artifizialean oinarritutako merkataritza-zerbitzuak eta/edo -soluzioak aplikatzeko proiektuetarako laguntzak, baldin eta demostrazio-efektua badute eta Euskadin teknologia horren eskaintza eta eskaria aktibatzea ahalbidetzen badute.

Proiektuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

– Adimen artifizialean oinarritutako merkataritza-zerbitzu eta/edo -soluzioen aplikazioarekin lotuta egotea.

– Adimen artifizialeko algoritmiaren erabilera egiaztatzea Machine learning, Deep learning, Ikuspegi artifiziala edo beste esparru batzuetan.

ARGIBIDE GEHIAGORAKO

Programa de Ayudas Inteligencia Artificial Aplicada 2021

Ayudas para proyectos de aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial en empresas, que tengan un efecto de demostración y que permitan activar la oferta y la demanda de esta tecnología en Euskadi.

Los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

– Estar relacionados con la aplicación de servicios y/o soluciones comerciales basadas en Inteligencia Artificial.

– Acreditar el uso de algoritmia de Inteligencia Artificial en ámbitos como Machine learning, Deep learning, Visión Artificial, u otros.

MÁS INFORMACIÓN