Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Bizkaiko Kanpo Merkataritza, produktuen maila teknologikoaren arabera

Barrixek Eustaten datuak ikertzen ditu produktuen maila teknologikoa aztertzeko eta Kanpo merkataritzari buruzko analisi bat egiten eta txosteneko datuek diote 2018an Bizkaiak maila teknologiko altuko produktuen 316,7 milioi euroko esportazioak egin zituela, beraz, horrek esan nahi du %0,7ko hazkundea erregistratu dela 2017arekin alderatuta.

Produktu horien inportazioak, bestalde, 326,4 milioi eurokoak izan ziren, 2017koak baino %28,4 gutxiago.

Ikusi txostena

Comercio Exterior de Bizkaia según el nivel tecnológico de los productos

barrixe analiza el Comercio Exterior según el nivel tecnológico de los productos en base a datos del Eustat y según muestra el úlitmo informe, Bizkaia exportó en 2018 por valor de 316,7 millones de euros de productos calificados como de nivel tecnológico alto, con un crecimiento del 0,7% sobre 2017.

Además las importaciones de estos productos alcanzaron los 326,4 millones, con un descenso del 28,4% respecto a 2017.

Ver informe