Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Oztopoak detektatzen dituzten zapatak

Lau metrorainoko distantzian dauden oztopoak detektatzen dituzten zapatak

Mugimendu-sentsoredun zapatak dira, itsuentzat edo ikusmen ezgaitasuna duten pertsonentzat pentsatuta daudenak.Tec-Innovation enpresak garatutako zapata adimendun hauek sentsore ultrasonikoak baliatzen dituzte itsutasuna edo ikusmen ezgaitasuna duten pertsonak gai izan daitezen 4 metrorainoko distantzian dauden oztopoak detektatzeko.

HANDITZEKO ❯

Fruitu eta barazkietan itsasten den film honek pestizidarik baduen adieraziko du

Fruta eta barazkietan pestiziden hondakinak detektatzeko diseinatutako pelikula bat sortzen dute. Teknologia berritzaile hori dendetan erabil liteke, produktuen bidalketetan ausazko kontrolak egiteko.

HANDITZEKO ❯

Adimen artifiziala aldatzen ari al da gure gizaki izateko modua?

Adituak, soziologoak eta psikologoak makina adimendunekin dugun harremanaren orainaz eta etorkizunaz eta pertsonak mundu digitalizatuan duen autonomiaz eztabaidatzen ari dira. Adimen artifiziala (ia) giza errutinan sartu da eta berehala egokitu da lan-, kirol-, gizarte- eta kultura-esparruetara.

HANDITZEKO ❯

Bizkaia Enpresa bilera 2021

Maiatzaren 27an BEAZek Bizkaia Enpresa 2021 topaketa antolatu zuen, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko enpresa eta pertsona ekintzaileen arteko lotura sendotzeko. Ideia hori oraindik ere funtsezkoa da elkartzeko nahia ulertzeko.

HANDITZEKO ❯

Bizkaia Sortzailea Programa 2021

Programa honek honako proiektu hauek garatzea aurreikusten du:

  • Proiektu berriak enpresa sortzaileetan, lehendik daudenetan edo sortu berrietan,
  • Nazioartean ikusgarritasuna duten enpresa-proiektu sortzaileak garatzea
  • Enpresa sortzaileen hazkundea bizkortzea
  • Sektore sortzaileak bultzatzeko eta sendotzeko proiektu interesgarrien garapena bultzatzea
HANDITZEKO ❯

2021eko Suspertze Adimentsua dirulaguntza Programa

2021eko Suspertze Adimentsua dirulaguntzen programaren helburua da enpresek beren jarduera berraktibatzeko proiektuak gara ditzaten sustatzea, COVID-19k eragindako osasun-krisiko egoera kudeatzeko aitortutako alarma-egoeraren ondoren.

HANDITZEKO ❯

2021eko Innobideak-Kudeabide dirulaguntza programa

2021eko Innobideak-Kudeabide dirulaguntzen programaren helburua da Kudeaketa Aurreratuko Ereduarekin bat egiten duten kudeaketa hobetzeko proiektuak laguntzea, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobe dadin.

HANDITZEKO ❯

Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza Programa 2021

Programa honek hiru jardun-arlo ditu:

— 1. arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak identifikatu eta balidatzea. Negozio-proposamen sozial berritzaileak sortu eta zehatz definitzeko prozesuei emango zaie laguntza enpresa-proiektu berriak sor daitezen, bai eta proposamen horiek dagozkien merkatuetan kontrastatzeko prozesuari ere.

— 2. arloa. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatzea. Enpresa-proiektu sozial berritzaileak garatu eta abiarazteko laguntza eman nahi da.

— 3. arloa: Enpresa-proiektu sozial berritzaileen hazkundea eta eskalabilitatea. Diruz lagunduko dira gizarte-eragina areagotzeko hazi nahi duten enpresa-proiektu sozial berritzaileak.

HANDITZEKO ❯

Zapatos que detectan obstáculos

Zapatos que detectan obstáculos ubicados en hasta cuatro metros de distancia

Se trata de unos zapatos con sensores de movimiento para personas ciegas o con discapacidad visual. Estos zapatos inteligentes han sido desarrollados por la empresa Tec-Innovation, que gracias a sensores ultrasónicos, ayudas a personas con ceguera o discapacidad visual a detectar obstáculos situados hasta 4 metros de distancia.

AMPLIAR ❯

Esta película adhesiva en las frutas y verduras revelará si tiene pesticidas

Crean una película diseñada para detectar residuos de pesticidas en frutas y verduras. Esta innovadora tecnología podría utilizarse en las tiendas para realizar controles al azar en los envíos de productos.

AMPLIAR ❯

¿Está cambiando la inteligencia artificial nuestra manera de ser humanos?

Expertos, sociólogos y psicólogos debaten sobre el presente y el futuro de nuestra relación con las máquinas inteligentes y la autonomía de la persona en un mundo digitalizado. La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en la rutina humana y rápidamente se ha acomodado en los espacios laborales, deportivos, sociales y culturales.

AMPLIAR ❯

Encuentro Bizkaia Enpresa 2021

El 27 de mayo BEAZ organiza el encuentro Bizkaia Enpresa 2021, cuyo objetivo es fortalecer el vínculo entre la Diputación Foral de Bizkaia y las empresas y personas emprendedoras de Bizkaia, esa idea sigue siendo clave para entender el deseo de juntarnos.

AMPLIAR ❯

Programa Bizkaia Creativa 2021

Este programa contempla el desarrollo de los siguientes proyectos:

  • Nuevos proyectos en empresas creativas, existentes o de nueva creación,
  • Desarrollar proyectos empresariales creativos con visibilidad internacional
  • Acelerar el crecimiento de las empresas creativas
  • Impulsar el desarrollo de proyectos de interés para el impulso y consolidación de los sectores creativos
AMPLIAR ❯

Programa Reactivación Inteligente 2021

Este programa tiene por objetivo fomentar que las empresas desarrollen proyectos de reactivación de su actividad tras el estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

AMPLIAR ❯

Programa de subvenciones Innobideak-Kudeabide 2021

El bjetivo de este programa es apoyar proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada que redunden en una mejora de la competitividad de las empresas de Bizkaia.

AMPLIAR ❯

Programa Emprendimiento e Innovación Social 2021

Este Programa consta de tres áreas de actuación:

— Área 1. Identificación y validación de proyectos empresariales sociales innovadores. Se apoyarán los procesos de generación y definición detallada de propuestas de negocio sociales innovadoras que puedan dar lugar a nuevos proyectos empresariales así como el contraste de dichas propuestas en sus respectivos mercados potenciales.

— Área 2. Desarrollo de proyectos empresariales sociales innovadores. Se pretende apoyar el desarrollo y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales sociales innovadores

— Área 3: Crecimiento y escalabilidad de proyectos empresariales sociales innovadores. Se apoyarán proyectos empresariales sociales innovadores consolidados que se plantean crecer para multiplicar su impacto social

AMPLIAR ❯