Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Patenteak eta markak Bizkaian - 2018

2018an ugaritu egin dira Bizkaian patente, diseinu industrial eta marka eskaerak, aldiz, gutxitu egin dira erabilgarritasun ereduen eskaerak.

  • 2018an, Bizkaian eginiko patente-eskaera kopuruak gorakada txiki bat izan du eta guztira 33 eskaera izan dira.
  • Diseinu industrialeko eskaerei dagokienez, Bizkaian guztira 21 eskaera egin dira 2018an.
  • Erabilgarritasun ereduen eskaerei erreparatuz gero, ikus daiteke 2018an jaitsiera bat egon dela eta 2016ko mailetara itzuli direla.
  • Marka-eskaeren kasuan, aldiz, 2018ko datuek diote Bizkaian egin direla marka-eskaera gehien, guztira 1.009.

Informazio gehiago

Patentes y Marcas en Bizkaia - 2018

En 2018 Bizkaia presenta aumento en la solicitud de patentes, diseño industrial y marcas y disminución en modelos de utilidad.

  • En el total del año 2018, la solicitud de patentes en el territorio Histórico de Bizkaia ha presentado un pequeño aumento, situándose en un total de 33.
  • Respecto a las solicitudes de diseño industrial realizadas en 2018, en Bizkaia se han alcanzado un total de 21.
  • En lo que se refiere a las solicitudes de los modelos de utilidad, se puede apreciar en 2018 un retroceso, situándose en los niveles de 2016.
  • Respecto a las solicitudes de marcas, los datos de 2018 indican que es Bizkaia donde tiene lugar un número mayor de solicitudes de marca ascendiendo a un total de 1.009

Ampliar