Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


IBM-ren arabera hauek diradatozen 5 urteetan gure bizitzak aldatuko dituzten 5 berrikuntzak

IBM-ren arabera hauek diradatozen 5 urteetan gure bizitzak aldatuko dituzten 5 berrikuntzak

IBMk urtero argitaratzen du 5 in 5 zerrenda ospetsua, hau da, 5 gauza datozen 5 urteetan gure bizitza goitik behera aldatuko dutenak.Baina zergatik da garrantzitsua zerrenda hau? Izan ere, era batera edo bestera, IBMk gai zehatz batzuei buruz lan egiten du bere ikerketa-laborategietan, eta aurreikusten dute nolako berrikuntzek eragin handia izango duten, eta, aldi berean, berrikuntza horien gainean gizartearen berrelikadura bat izatea bilatzen dute.

HANDITZEKO ❯

Hidrogenozko kamioi elektriko berri honek garraio astunaren aro berri bat iragarri du

Hydrogen Vehicle Systems enpresak 5,5 tonako kamioi elektriko baten demostratzaile bat sortu du. Kamioi hori hidrogenozko erregai-pila batek elikatzen du,amaierako bertsioaren oinarri izango dena. Azken bertsioa gai izango da 40 tona garraiatzeko eta 500 kilometroko autonomia izango du.

HANDITZEKO ❯

LAGUNTZAK 3i Programa: Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko – 2023

Ayudas para incrementar la competitividad de las empresas de Bizkaia mediante acciones integrales en innovación, internacionalización e inversión

HANDITZEKO ❯

I+G+b proiektuen zerga kalifikazioko txostenak

Kalifikazio fiskaleko txostenak eska daitezke jada, I+G+b proiektuak egiteagatik

HANDITZEKO ❯

BAI+D+i programa

Euskadi 2030 ZTBPren «hiri jasangarriak» aukera-nitxoaren helburuak lortzen lagunduko duten ideia eta proiektu berritzaileak garatzeko laguntzak.

HANDITZEKO ❯

Digital Innovation Hub-ei laguntzeko programa (PADIH) – 2023

Laguntzak emango dira edozein produkzio-sektoretako ETEek berrikuntza bultzatu eta teknologia digital apurtzaileak barneratu ditzaten, zehazki, finantzatuko dira EDIH sareko erakundeek laguntzen onuradun diren ETEei ematen dizkieten zerbitzuak.

HANDITZEKO ❯

5 innovaciones que cambiarán nuestras vidas en los próximos 5 años, según IBM

5 innovaciones que cambiarán nuestras vidas en los próximos 5 años, según IBM

Cada año IBM publica su famosa lista 5 in 5, esto es, las predicciones de las 5 cosas que revolucionarán nuestras vidas en los próximos 5 años. Pero ¿por qué es importante esta lista? Porque de una manera u otra IBM trabaja sobre unos temas concretos en sus laboratorios de investigación, y predicen qué innovaciones tendrán un gran impacto a la vez que buscan tener una retroalimentación de la sociedad sobre dichas innovaciones.

AMPLIAR ❯

Este camión eléctrico de hidrógeno anticipa una nueva era en el transporte pesado

La empresa Hydrogen Vehicle Systems ha creado el demostrador de un camión eléctrico de 5,5 toneladas alimentado por una pila de combustible de hidrógeno que será la base de la versión final, que alcanzará las 40 toneladas y los 500 kilómetros de autonomía.

AMPLIAR ❯

Programa 3i: Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión – 2023

Ayudas para incrementar la competitividad de las empresas de Bizkaia mediante acciones integrales en innovación, internacionalización e inversión

AMPLIAR ❯

Informes de calificación fiscal de proyectos de I+D+i - 2023

Ya se pueden solicitar a BEAZ los informes de calificación fiscal por la realización de proyectos de I+D+i

AMPLIAR ❯

Programa BAI+D+i

Ayudas para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos del nicho de oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030

AMPLIAR ❯

Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH) – 2023

Ayudas para impulsar la innovación y la adopción de tecnologías digitales disruptivas por parte de pymes de cualquier sector productivo, financiando la prestación de servicios por parte de entidades pertenecientes a los EDIH a las pymes beneficiarias de las ayudas

AMPLIAR ❯