Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresetan berrikuntza kudeatzeko tresnen presentzia handitzen da

Enpresetan berrikuntza kudeatzeko tresnen presentzia handitzen da

Olatu honetan gora egin dute Bizkaiko enpresen jarduera berritzailea sistematizatzeko bi adierazlek: berrikuntza-jardueretarako aurrekontua (18,4%) eta jarduera horien onurak identifikatzeko tresnak (19,5%) .

Gauza bera gertatzen da I+G+Bra bideratutako giza kapitala duten enpresen kopuruarekin (15,3%) . Hiru adierazle horiek iazko minimo historikoetara iritsi ziren.

IKUSI TXOSTENA

Dirulaguntzak - Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren bigarren laguntza-deialdia

Enpresa-proiektu berritzaile berriak abian jartzeko laguntzak. Programa hori honako jardun-arlo hauen bidez gauzatuko da:

  •  1. arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea
  •  2. arloa: Enpresa berritzaile berriak
  •  4. arloa: Azelerazioa

Eskabideak aurkezteko epea: 2023ko uztailaren 14tik irailaren 15era

Adimen artifiziala, munduko iraultza garrantzitsuenaren bi aurpegiak

Plataforma handien helburua da datuen industria kontrolatzea, horixe baita datozen urteei begira etorkizun handiena duen teknologia.Baina oinarri etikodun adimen artifizial bat behar dugu, Estatu mailako araudiak babestua, zeinak interes komuna lehenetsiko baitu irabazi ekonomikoen gainetik.

Metodo berri bat patentatu dute landareek lehorteei aurre egiteko duten erresistentzia aktibatzeko

Mekanismo honek nahierara aktibatzen du azido abszisiko izeneko hormona begetalaren seinalizazioa, zeinak funtsezko papera jokatzen baitu landareek estres hidrikora egokitzeko duten erantzun-gaitasunean.Lan honetan biomedikuntzako teknikak aplikatu zaizkio nekazaritzako bioteknologiari, eta horrela lortu da patentea.Emaitzak Science Advances aldizkarian argitaratu dira.

Aumenta la presencia de herramientas para gestionar la innovación en las empresas

Aumenta la presencia de herramientas para gestionar la innovación en las empresas

Repuntan en esta ola dos indicadores de sistematización de la actividad innovadora de las empresas de Bizkaia, como son un presupuesto para actividades de innovación (del 14,2% al 18,4% ) y herramientas para identificar los beneficios (del 16,6% al 19,5%) de dichas actividades.

Lo mismo sucede con el número de empresas que disponen de capital humano dedicado a la I+D+i (del 11,7% al 15,3%) . Estos tres indicadores alcanzaron los mínimos históricos el año pasado.

VER INFORME

Ayudas - Programa Creación de Empresas Innovadoras 2023 - 2ª convocatoria

Ayudas para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores. Este programa se llevará a cabo a través de las siguientes áreas de actuación:

  • Área 1. Desarrollo de proyectos empresariales innovadores
  • Área 2. Nuevas empresas innovadoras
  •  Área 4. Aceleración

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de julio hasta el 15 de septiembre de 2023

Inteligencia artificial, las dos caras de la revolución más trascendente del mundo

Las grandes plataformas tratan de controlar la industria de los datos, la tecnología más prometedora de los próximos años. Pero hace falta una inteligencia artificial de base ética, respaldada por una regulación estatal que anteponga el interés común al beneficio económico.

Patentan un método para activar la resistencia a la sequía de las plantas

Se trata de un mecanismo para activar a voluntad la señalización de la hormona vegetal llamada ácido abscísico, clave en la respuesta adaptativa de las plantas al estrés hídrico. En este trabajo se aplican técnicas de la biomedicina a la biotecnología agrícola, lo que ha dado lugar a una patente. Los resultados se publican en Science Advances.