Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Industria 4.0 Bizkaiko enpresetan

INDUSTRIA 4.0

Jasotako datuen norabidea 2022an arabera, produkzio-industriaren sektoreko 10 enpresatik 3k lan egin du 4.0 Industriako teknologiaren batekin.

Hauek dira esanguratsuenak: lantegiko, prozesu operatiboetako, balio-kateko (hornitzaileak eta bezeroak) eta departamenduetako datuen integrazioa softwarearen bidez (CRM, ERP, GMAO, e.a.) (% 15,7tik % 19,9ra hazi da), 3D simulazioak (% 8,7) eta Cloud Computing-a (% 10,0).Big Data eta robotika kolaboratiboa bezalako beste teknologia batzuek gora egin dute, % 5,5eko portzentajean kokatu direlarik.

ENPRESAN ADIMEN ARTIFIZIALA EZARTZEKO GAKOAK

Aurreikuspenen arabera, adimen artifizialaren erabilerak erritmo onean jarraituko du hazten, halere, proiektu askok porrot egiten dute.Izan ere, badaude kontuan hartu beharreko hainbat faktore huts egiteko arrisku hori gutxitzeko, besteak beste ekipo egokia aukeratzea, ekimenak ongi hautatzea edota ekimen horretarako sustatzaileak eta babesak bilatzea.

4.0 LOGISTIKAK AUKERA ZABALA EMATEN DU

4.0 Logistikaren kontzeptua hertsiki lotuta dago 4.0 Industriaren kontzeptuarekin. 4.0 logistikaren xedea da berrikuntza teknologiko adimendun berrienak aplikatzea sektorean, non gero eta protagonismo handiagoa baitute lagungarri direlako konpainien prozesuak hobetzeko.

TRANTSIZIO DIGITAL ETA BERDEA DIRULANGUNTZA-PROGRAMA

Oinarrizko digitalizazioko, digitalizazio aurreratuko edo ingurumen-berrikuntzako eta ekonomia zirkularreko eta ekonomia zirkularreko planak egiten dituzten enpresentzako laguntzak, oinarrizko digitalizazioko proiektuak egiteko.

Amaiera data: Uztailaren 31ra arte

BASQUE INDUSTRY 4.0 PROGRAMA

Fabrikazio aurreratuari aplikatutako industria-ikerketako eta garapen esperimentaleko proiektuetarako laguntzak, hornitzaile teknologikoen teknologia enpresetara transferitzeko

Amaiera data: Uztailaren 14era arte

INDARTU PROGRAMA

Ezkerralde Handian eta urteko batez bestekoaren % 10etik gorako langabezia-tasa duten beste udalerri batzuetan lehiakortasuna hobetzea eta garapen ekonomikoa dakarren inbertsio produktiboa egiten duten enpresentzako diru-laguntzak

Amaiera data: Irailaren 15era arte

DEMO DAY 2022

Datorren uztailaren 7an BIND 4.0-k 4.0 Industriaren arloko 30etik gora proiektu disruptibo aurkeztuko ditu bere. Proiektu horiek garatu dira berrikuntza irekiko BIND 4.0 plataformak abiarazitako azelerazio-programaren seigarren edizioan.

La Industria 4.0 en las empresas de Bizkaia

INDUSTRIA 4.0

Según los datos recogidos en el estudio norabidea 2022, 3 de cada 10 empresas, perteneciente al sector de la industria productiva, ha trabajado con alguna de las tecnologías que definen la Industria 4.0.

Las más significativas sigue siendo la integración de datos de planta, procesos operativos, cadena de valor (proveedores y clientes) y departamentos a través de software (CRM, ERP, GMAO, etc.) que experimenta una subida del 15,7% al 19,9%, le siguen las simulaciones 3D (8,7%) y el Cloud Computing (10,0%). Otro tipo de tecnologías como Big Data y robótica colaborativa crecen respecto al año 2021 y se sitúan ambas con un 5,5%.

CLAVES PARA IMPLANTAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EMPRESA

Las previsiones son que el uso de la inteligencia artificial siga creciendo a buen ritmo, sin embargo, gran parte de los proyectos fallan. Entre los factores que hay que tener en cuenta para minimizar el riesgo de fracaso se encuentran la selección del equipo adecuado, la elección adecuada de las iniciativas y la búsqueda de promotores y apoyos para la iniciativa.

LA LOGÍSTICA 4.0 ABRE UN AMPLIO ABANÍCO DE POSIBILIDADES

El concepto Logística 4.0 nace relacionado paralelamente con el de Industria 4.0, se trata de la introducción de las últimas innovaciones tecnologías inteligentes en el sector, donde cada vez cuentan con un mayor protagonismo por su contribución a la mejora de los procesos de las compañías.

PROGRAMA DE TRANSICIÓN DIGITAL Y VERDE

Ayudas a las empresas que elaboren planes de digitalización básica, de digitalización avanzada o de innovación ambiental y economía circular y para la realización de proyectos de digitalización básica.

Fecha de finalización:31 de julio de 2022

PROGRAMA BASQUE INDUSTRY 4.0

Ayudas a Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental, aplicados a la fabricación avanzada, que aborden la Transferencia de Tecnología de proveedores tecnológicos hacia empresas

Fecha de finalización: 14 de julio de 2022

PROGRAMA INDARTU

Subvenciones a las empresas que realicen inversión productiva que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, destinadas a la creación y/o ampliación de capacidad productiva, en la Zona Margen Izquierda Ampliada y en otros municipios con una tasa de desempleo superior al 10 % de la media anual

Fecha de finalización: 15 de septiembre de 2022

DEMO DAY 2022

BIND 4.0 presenta el próximo 7 de julio más de los más de 30 proyectos disruptivos de la industria 4.0 desarrollados durante la sexta edición del programa de aceleración que desarrolla esta plataforma de innovación abierta.