Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Enpresen 5G Programa - 2022

Enpresen 5G Laguntza Programa - 2022

5G teknologiak ezartzeko proiektuei laguntzeko laguntzak, enpresa eremuan teknologia horiek hartzea bizkortzeko.

HANDITZEKO ❯

Enpresen Networking-a 2022: Smart Industry

"Euskadi 2025 Eraldaketa Digitaleko Estrategia" planaren barruan Enpresen Networking-a - Smart Industry kongresua kokatzen da, erakundeen arteko lankidetza sustatzeko ekimen gisa, helburu honekin: EIKTak (elektronika-, informazio- eta komunikazio-teknologiak) prozesu produktiboetan integratzea, enpresetan Industria Adimenduna garatzeko apustu gisa.

HANDITZEKO ❯

Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizea 2022

Europako Batzordeak argitara atera ditu 2022ko Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizearen (DESI) emaitzak. Indize horren bidez jarraipen bat egiten zaie EBko Estatu kideek arlo digitalean eginiko aurrerapenei.

COVID-19aren pandemian Estatu kideek aurrera egin dute euren digitalizazio-ahaleginetan, baina oraindik zailtasunak dituzte gaitasun digitalen, ETEen eraldaketa digitalaren eta 5G sare aurreratuen hedapenaren arloko hutsuneak betetzeko.

HANDITZEKO ❯

Toyotak etxea eta autoa elikatzeko erabili nahi dituen hidrogenozko kartutxo berriak

Toyotak uste du hidrogenoa baliagarria izango dela hiriak jasangarriago egiteko.Konpainiak imajinatzen duen etorkizunean, gure auto etaetxeak hidrogenozko kartutxoz elikatuko dira. Gailu eramangarri batzuk dira, bereziki diseinatuak erregai alternatibo horrek berekin dakartzan erronka batzuei aurre egiteko, hala nola garraioa eta eguneroko erabilpena.

HANDITZEKO ❯

Programa de Ayudas 5G empresarial - 2022

Programa de Ayudas 5G empresarial - 2022

Ayudas, para apoyar proyectos de implantación de tecnologías 5G dirigidos a acelerar su adopción dentro del ámbito empresarial

AMPLIAR ❯

Networking Empresarial 2022: Smart Industry

En el marco de la Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025 del Gobierno Vasco, se encuadra el congreso Networking Empresarial - Smart Industry, como iniciativa que fomente la cooperación entre organizaciones para impulsar la integración de las TEIC (Tecnologías de la Electrónica, Información y Comunicación) en los procesos productivos como apuesta por el desarrollo de la Industria Inteligente en las empresas.

AMPLIAR ❯

Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2022

La Comisión Europea ha publicado los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2022, que hace un seguimiento de los progresos realizados en los Estados miembros de la UE en el ámbito digital.

Durante la pandemia de COVID-19, los Estados miembros han avanzado en sus esfuerzos de digitalización, pero siguen teniendo dificultades para colmar las lagunas en materia de capacidades digitales, transformación digital de las pymes y despliegue de redes 5G avanzadas.

AMPLIAR ❯

Los nuevos cartuchos de hidrógeno con los que Toyota quiere que alimentemos la casa y el coche

Toyota cree que el hidrógeno ayudará a las ciudades a ser más sostenibles. La compañía imagina un futuro en el que nuestros coches o nuestras casas se alimentarán con cartuchos de hidrógeno, unos dispositivos portátiles diseñados para hacer frente a algunos de los desafíos de este combustible alternativo: el transporte y el uso diario.

AMPLIAR ❯