Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Zer ezarpen ditu adimen artifizialak?

Zer ezarpen ditu adimen artifizialak?

2022. urtearen amaieratik, ChatGPT-3 agertu zenetik,adimen artifizialean oinarritutako tresnak neurri handiagoan izan dira nagusi teknologia horien erabilerari buruzko eztabaidan. Edonola ere, adimen artifizialak askoz ezarpen gehiago ditu eta era guztietako arloetan, gainera. Beti gertatzen den bezala, ematen zaien erabileraren araberako onurak eskaintzen dituzte.

HANDITZEKO ❯

Adimen artifiziala lantegiak eraldatzen ari da

Capgeminiren azterlanaren arabera, Europako fabrikatzaile nagusien %50 baino gehiago AA ezartzen ari dira nolabait. Alemania liderra da, bertako fabrikatzaileen %69k erabiltzen dutelako dagoeneko. Japonian, kopuru hori %30ekoa da; eta Estatu Batuetan, %28koa. Txina, ordea, zerrenda ixten duena da, %11 dauka-eta.

HANDITZEKO ❯

Hari digitala 4.0 Industriaren digitalizazioan

Hari digitalahurrengo urratsa da eraldaketa digitalaren arloan, enpresen lehiakortasuna sustatzeko orduan. Bere muina sistemen interkonexioa eta datuen demokratizazioa da.

HANDITZEKO ❯

Ekonomia Zirkularreko Berrikuntzarako dirulaguntzak - 2023

Laguntza-programa horrek 3 ildo ditu:

  • 1. lerroa. Ekodiseinua eta Erakustaldia Ekonomia Zirkularrean
  • 2. lerroa. Ekoberrikuntza estrategikoa
  • 3. lerroa. ETE zirkularra
HANDITZEKO ❯

¿Qué aplicaciones tiene la Inteligencia Artificial?

¿Qué aplicaciones tiene la Inteligencia Artificial?

Desde finales de 2022, con la aparición de ChatGPT-3, las herramientas basadas en inteligencia Artificial han copado, aún más, el debate sobre el uso de estas tecnologías. Sin embargo, las aplicaciones que tiene la Inteligencia Artificial son muchas más, y en campos muy diversos. Como siempre ocurre, sus beneficios dependen del uso que se les da.

AMPLIAR ❯

La Inteligencia Artificial está transformando las fábricas

Según un estudio de Capgemini, más del 50 % de los principales fabricantes europeos están implementando la IA de alguna manera. Alemania lidera con un 69 % de fabricantes que la utilizan. En Japón, esa cifra es del 30 %, y en Estados Unidos es del 28 %. China cierra la lista con un 11 %.

AMPLIAR ❯

El hilo digital en la digitalización de la industria 4.0

El hilo digital es el siguiente paso en materia de transformación digital para impulsar la competitividad empresarial. Su piedra angular es la interconexión de sistemas y la democratización de los datos.

AMPLIAR ❯

Subvenciones a la Innovación en Economía Circular - 2023

Este programa de ayudas incluye 3 líneas:

  • Línea 1. Ecodiseño y Demostración en Economía Circular
  • Línea 2. Ecoinnovación Estratégica
  • Línea 3. Pyme Circular
AMPLIAR ❯