Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Antolatzile Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza Programaren 2019

Web aplikazio bat hiri sostengarriak diseinatzeko

Hiri sostengarriak diseinatzeko web aplikazio batek bere baitan integratzen ditu hiri sostengarriak diseinatzean kontuan hartu beharreko helburuak (dentsitatea, bizi-kalitatea, kostuak, energia berriztagarriak), eta hiri-plangintzako aldaera onenak sortzen ditu, edozein web interfazeren bidez bistaratzeko moduan. Alderdi urbanistiko guztiak integratzen ditu eta edozein web interfazetan bistaratu daitezkeen aldaerak sortzen ditu.

HANDITZEKO ❯

Kanadak eta Frantziak AAren itsasargi morala izan nahi dute

Agian Kanadak eta Frantziak ez daukate Estatu Batuek edo Txinak adinako indar finantzario edo komertzialik, baina munduko adimen artifizialeko ikertzaile onenetako batzuk eman dituzte eta baliteke lider bihurtzea teknologia horren alderdi etikoan. Kanada eta Frantzia lider bihurtzen ari dira teknologia honen inguruan piztu den eztabaida etikoan.

HANDITZEKO ❯

ASLAM 2019 – Eraldaketa Digitala azkartzeko teknologiak

Jakitea zeintzuk diren azken berrikuntza teknologikoak eta nola eraldatzen diren antolakundeak, horra aro digital berri honen erronka handiak eta ASLAN2019 ekitaldiaren helburu nagusia.

HANDITZEKO ❯

Uber enpresak bere aplikazioa zabaldu du garraio publikoa eskaintzeko

Funtzio horri esker erabiltzaileek auto-bidaiak alderatu ahal izango dituzte autobus eta trenen ordutegiekin, eta, gainera, aukera izango dute sakelakotik txartelak erosteko. Denver-en jarri ziren martxan ostegunean Uber aplikazioak eskaintzen dituen garraio publikoko lehen aukerak.

HANDITZEKO ❯

Zientzia Irekiaren Europako lainoa

Duela gutxi sortu da EOSC, Mugarik gabeko Ikerketa: ezagutzera eman berri den atari bat da, zientzialariei lagun diezaiekeena datuak gordetzen, partekatzen eta erabiltzen, edozein dela ere beren diziplina zientifikoa edo kokapen geografikoa.

HANDITZEKO ❯

Ayudas al Emprendimiento e Innovación Social 2019

Crean una aplicación web para diseñar ciudades sostenibles

Una aplicación web que ayuda a diseñar ciudades sostenibles integra los diferentes objetivos a tener en cuenta (densidad, calidad de vida, costos, energías renovables) y genera las mejores variables de la planificación urbana, accesibles desde cualquier interfaz web. Integra los diferentes aspectos urbanísticos y genera variables accesibles desde una interfaz web.

AMPLIAR ❯

Canadá y Francia quieren convertirse en el faro moral de la IA

Tal vez Canadá y Francia no tengan el poder financiero ni comercial de Estados Unidos y China, pero han producido a algunos de los mejores investigadores de inteligencia artificial del mundo y pueden convertirse en líderes de la parte ética de la tecnología. Canadá y Francia se están posicionando como los países líderes en el creciente debate ético que envuelve a la tecnología.

AMPLIAR ❯

ASLAM 2019 – Tecnologías para acelerar la Transformación Digital

Conocer las últimas innovaciones tecnológicas, y cómo transformar las organizaciones, es el gran reto en la nueva era digital y el foco de ASLAN2019.

AMPLIAR ❯

Uber ha ampliado su aplicación para ofrecer transporte público por primera vez

La función permitirá a los usuarios comparar los viajes en automóvil con el horario de autobuses y trenes, e incluso tiene opciones de comprar los billetes a través del móvil. Las primeras opciones de transporte público en la aplicación de Uber se lanzaron en Denver el jueves.

AMPLIAR ❯

Nube Europea de la Ciencia Abierta

Se ha creado EOSC, Investigación sin fronteras: un portal virtual dado a conocer recientemente podría ayudar a los científicos a almacenar, compartir y utilizar datos independientemente de la disciplina científica o ubicación geográfica.

AMPLIAR ❯