Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Metabertsoa Industriara iritsi da. Hona hemen bere abantaila batzuk

Metabertsoa Industriara iritsi da. Hona hemen bere abantaila batzuk.

Duela gutxi ireki zen Hego Korean metabertso-ingurune batean ezarritako lehen lantegi birtuala. Bertan, bisitariek plastikozko torlojuen fabrikazio-prozesua ikusi eta makinak erabil ditzakete errealitate birtualeko betaurrekoak jantzita.Lantegi birtual horretan hainbat elementu aldatu daitezke lantegia itxi beharrik gabe, esaterako, injekzio bidezko moldeatze makinaren presioa edo produkzio-prozesuaren abiadura.Etorkizunean, produkzio-lantegi horrek eraldaketa iraultzaile bat jasan dezake metabertsoko funtzioak inplementatzen direnean.

HANDITZEKO ❯

Mundu osoko autoetara laster iritsiko diren berrikuntza teknologikoak

Autoaren industriak gero eta lotura estuagoa du elektronikarekin, ingeniaritza lantzen duten konpainietako teknologia eta gailuak erabiltzen baititu, autoen munduarekin zerikusi zuzena dutenak erabili beharrean. Gaur egungo autoek –baina bereziki etorkizunekoek- antz handiagoa dute elektronikako makineria handi batekin, gizateriak duela urte batzuk arte ezagutu zuen ibilgailu mekaniko batekin baino.

HANDITZEKO ❯

Zer da 4.0 elikadura-industria?

Azti-ko ikertzaile Idoia Olabarrieta 4.0 elikadura-industriaz mintzatu da. Izan ere, 4.0 elikadura-industria kate konektatu bat da, zeinetan datu kopuru handi bat biltzen, gordetzen eta aztertzen baita, erabakiak hartzeko prozesua izan dadin azkarragoa, adimentsuagoa, lehiakorragoa eta kontsumitzailearen asebetetzera bideratua.

HANDITZEKO ❯

3i Programa: Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko – 2022

Bizkaiko enpresen lehiakortasuna handitzeko laguntzak, berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan ekintza integralen bidez

HANDITZEKO ❯

Emakume Ekintzaileentzako Neotec Programa - 2022

Laguntza hauek finantzaketa emango dute emakumeek lideratutako enpresa berritzaileen enpresa-proiektu berriak martxan jartzeko, baldin eta ikerketa jardueratik abiatuta garatutako teknologiak edo ezagutzak behar badituzte eta betiere negozio-estrategia teknologiaren garapenean oinarrituta badago.

HANDITZEKO ❯

Hazitek 2022: Enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programa - I. fase

Agindu honen xedea da ikerketa industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak burutzen laguntzeko laguntza-programak arautzea. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2030 Planean jasotako espezializazio-esparruetan gauzatzekoak izango dira.

HANDITZEKO ❯

Elkartek Programa 2022: Elkarlaneko Ikerketa Sustatzeko Laguntzak - I. Fasea

Programaren helburua da, lankidetzarako oinarrizko ikerketa-proiektuak, industria-potentzial handiko ikerketa eta interes bereziko beste ekintza osagarri batzuk sustatzea, industria adimendunaren, energia garbien eta osasun pertsonalizatuaren arloetan lehiakortasuna hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

El Metaverso llega a la Industria, estas son algunas de sus ventajas

El Metaverso llega a la Industria, estas son algunas de sus ventajas

Hace poco se abrió en Corea del Sur la primera fábrica virtual establecida en un entorno metaverso, donde, utilizando gafas de realidad virtual, los visitantes pueden observar el proceso de fabricación de tornillos de plástico y utilizar las máquinas. La fábrica virtual puede cambiar ajustes como la presión de la máquina de moldeado por inyección o la velocidad del proceso de producción, sin necesidad de cerrar la fábrica. En el futuro, la planta de producción podría experimentar una transformación revolucionaria a partir de la implementación de las funciones del metaverso.

AMPLIAR ❯

Innovaciones tecnológicas que llegarán muy pronto a los autos de todo el mundo

La industria del automóvil está cada día más relacionada con la electrónica, utilizando tecnología y dispositivos desarrollados en compañías que no tienen directa relación con el mundo del auto, sino más bien de la ingeniería como concepto global. Los autos del presente, pero especialmente los del futuro, se parecen más a una gran maquinaria de electrónica que a un vehículo mecánico como lo conoció la humanidad hasta hace algunos años.

AMPLIAR ❯

¿Qué es la industria alimentaria 4.0?

Idoia Olabarrieta, investigadora de Azti habla sobre en qué consiste la industria alimentaria 4.0, y es que al hablar de la cadena alimentaria 4.0 hablamos de una cadena interconectada, en la que se recopila una gran cantidad de datos, se guardan y se analizan, facilitando una toma de decisiones más ágil, inteligente, competitiva y enfocada a la satisfacción del consumidor.

AMPLIAR ❯

Programa 3i: Apoyo integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión – 2022

Ayudas para incrementar la competitividad de las empresas de Bizkaia mediante acciones integrales en innovación, internacionalización e inversión

AMPLIAR ❯

Programa Neotec Mujeres Emprendedoras - 2022

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

AMPLIAR ❯

Hazitek 2022: Programa de Apoyo a la I+D empresarial- Fase I

Ayudas para el apoyo a la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial de la CAPV y en los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2030.

AMPLIAR ❯

Programa Elkartek 2022: Ayudas a la Investigación Colaborativa - Fase I

Ayudas destinadas a promover Proyectos de Investigación Fundamental Colaborativa, Investigación con alto Potencial Industrial y otras acciones complementarias de especial interés enfocados a la mejora de la competitividad en los ámbitos de la industria inteligente, las energías más limpias y la salud personalizada.

AMPLIAR ❯