Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


European Innovation Scoreboard 2020

European Innovation Scoreboard 2020

Europar Batasunak hobetzen jarraitzen du berrikuntza arloan bosgarren urtez jarraian. Gainera, 2019an EBk aurrea hartu die Estatu Batuei bigarren urtez.Hori bai, oraindik urrun dago Hego Korea edo Australiaren zenbakietatik.Suedia izan da berriro ere berrikuntzaren liderra EBn, eta atzetik ditu Finlandia, Danimarka eta Herbehereak, “European Innovation Scoreboard 2020” txostenaren arabera.

HANDITZEKO ❯

KGuard, uretako kirolak egin bitartean erabiltzeko poltsa iragazgaitza

Kguard poltsa iragazgaitz bat da, uretako kirolak (Surf, Windsurf, Kitesurfing, Paddle Surf…) egin bitartean erabiltzeko beraizik diseinatua, non IPX8 ziurtapena duten giltza adimendunak ere gorde baitaitezke.

HANDITZEKO ❯

Itsaspeko lehen haririk gabeko Interneta sortu dute

Urpekariek multimedia mezuak bidali eta jaso ditzakete itsas hondotik ur-azalera. Saudi Arabiako ikertzaileek garatu duten teknologia bati esker, posible da haririk gabeko komunikazioak egitea itsaspean. LED edo laser sistemen bidez, urpekariek multimedia mezuak bidali eta jaso ahal izango dituzte itsas hondotik azalera.

HANDITZEKO ❯

Txekeo teknologiko 2020 programa

Programa honetan aurreikusten diren laguntzen bitartez, enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten sustatu nahi da, kanpoko agente teknologiko baten laguntzarekin.

Konponbidea eman nahi zaio arazo jakin bati, produktu edo produkzio-prozesu jakin bati, edo, gutxienez, horren konponbidea planifikatu, berrikuntza-proiektu edo 4.0 Industriarantz ibilbide bat bitartez.

HANDITZEKO ❯

Suspertze Adimentsua 2020 programa

Enpresaren jarduera digitalizaziora, ekonomia zirkularrera eta ingurumen-inpaktua murriztera bideratzen laguntzen duten eta COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko deklaratutako alarma-egoeraren ondoren jarduera berraktibatzeko balio duten proiektuak garatzeko laguntzak.

HANDITZEKO ❯

Bizkaia Aurrera mikro kredituak

Micro kredituak merkataritza, ekoizpen eta antolakuntza arloekin erlazionatutako gastuak ordaintzeko, baina ez zorrak berriro finantzatzea, ezta pasiboa berregituratzea ere.

HANDITZEKO ❯

Innobideak-Kudeabide 2020 programa

Foru Dekretu honetan araututako diru-laguntzen helburua da Kudeaketa Aurreratuko Ereduarekin bat egiten duten kudeaketa hobetzeko proiektuak laguntzea, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobetzeko.

HANDITZEKO ❯

Bide-azpiegituretan berrikuntza sustatzeko dirulaguntzak 2020

Oinarri arautzaile hauen dirulaguntzen helburua da foru-errepideen sarea hobetzea eta modernizatzea, teknologia aurreratu berriak modu iraunkorrean eta ingurunean integratuan aplikatu eta probatu daitezen, eta, horrez gainera, COVID-19ak ekonomia arloan eragindako krisiaren ondorio negatiboak arintzea batez ere kalteberenak diren eragileetan (mikorenpresak eta enpresa txiki eta ertainak).

HANDITZEKO ❯

European Innovation Scoreboard 2020

European Innovation Scoreboard 2020

La Unión Europea sigue mejorando en innovación por quinto año seguido. Además, 2019 se convierten en el segundo año en el que la UE adelanta a Estado Unidos. Pero se mantiene lejos de Corea del Sur o Australia. Suecia sigue siendo el líder en innovación de la UE, seguido de Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos, según datos del European Innovation Scoreboard 2020.

AMPLIAR ❯

KGuard, la bolsa estanca diseñada para usar mientras practicas deporte de agua

KGuard es una bolsa estanca diseñada para utilizar mientras se practica cualquier deporte de agua (Surf, Windsurf, Kitesurfing, Paddle Surf, …), en ella se puede guardar llaves Inteligentes con certificación IPX8

AMPLIAR ❯

Crean el primer internet inalámbrico bajo el mar

Permite a los buzos enviar y recibir mensajes multimedia desde el fondo a la superficie. Investigadores saudíes han desarrollado una tecnología que permite por primera vez comunicaciones inalámbricas bajo el mar. Buzos y submarinistas ya pueden enviar y recibir mensajes multimedia mediante LED o láser desde el fondo a la superficie.

AMPLIAR ❯

Programa Chequeos tecnológicos 2020

El objetivo de este programa es fomentar que las empresas den los primeros pasos en innovación con la ayuda de un agente tecnológico externo.

Se trata de dar solución a un problema concreto, en un producto o en un proceso productivo, o, al menos, planificar dicha solución planteando un proyecto de innovación, o proponiendo los primeros pasos hacia la Industria 4.0.

AMPLIAR ❯

Programa Reactivación Inteligente 2020

Ayudas para el desarrollo de proyectos que ayuden a reorientar la actividad de la empresa hacia la digitalización, la económica circular y la reducción de impacto ambiental y que sirvan para la reactivación de su actividad tras el estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

AMPLIAR ❯

Microcréditos Bizkaia Aurrera

Microcréditos destinados a sufragar gastos relacionados con la reactivación comercial, productiva y organizativa, pero no refinanciar deuda ni reestructurar pasivo.

AMPLIAR ❯

Programa Innobideak-Kudeabide 2020

Ayudas para apoyar proyectos de mejora de la gestión alineados con el Modelo de Gestión Avanzada que mejore la competitividad de las empresas de Bizkaia.

AMPLIAR ❯

Ayudas a la Innovación en Infraestructuras viarias 2020

Ayudas a la mejora y modernización de la red foral viaria a efectos de aplicar y probar nuevas tecnologías avanzadas, de forma sostenible e integrada en su entorno, y contribuir, adicionalmente, a aliviar las consecuencias negativas derivadas de la crisis provocada por el COVID-19 en el ámbito de la economía, con especial efecto en los agentes económicos más vulnerables como microempresas y pymes.

AMPLIAR ❯