Berrien Boletina:
Bizkaiko berrikuntzaren behatokia.


Boletín de Novedades:
Observatorio de la innovación de Bizkaia


Hidrogenozko kaleak: etorkizuneko erregaia sortzeko hiri bat

Hidrogenozko kaleak: etorkizuneko erregaia sortzeko hiri bat

Fuji mendiaren magalean kokatua, konpainiaren lantegi zahar baten lurretan, Toyota hiriak 2.000 biztanle inguru izango ditu, eta bere teknologia berrientzako probaleku bat izango da.

HANDITZEKO ❯

Zer da urez betetako beira, energiaren % 70eraino aurrezten duen leihoetarako materiala?

Loughborough-eko Unibertsitateak eginiko azterlan berri baten arabera, urez betetako beirazko leihoek goitik behera alda lezakete eraikinetako energia aurrezkia, izugarri murrizten dutelako karbono aztarna eta hozte- eta berotze-sistema optimo bat eskaintzen dutelako

HANDITZEKO ❯

Abian da enpresek sortutako hondakinak balorizatzen dituen plataforma digitala

RECIRCULAR startup bizkaitarrak-enpresei laguntzen dienak bigarren bizitza ematen euren baliabideei- fase irekian dagoen plataforma digital bat abiarazi du.Recircular enpresaren plataforma digitalari esker, erabiltzaileek dirua aurreztu dezakete eta ingurumenarentzako zein gizartearentzako onurak sor ditzakete balioa emanaz euren hondakinei, azpi-produktuei, zaborrei edo zabortegirako bidea har lezakeen beste edozein materiali.

HANDITZEKO ❯

Auto autonomoentzako autobidea

Ibilgailu autonomoak iristean, hirien funtzionamendua ez ezik, hiriak eurak ere aldatuko dira, gero eta argiago baitago guztiz eraldatuko direla auto autonomoen funtzionamendura hobeto egokitzeko.

HANDITZEKO ❯

Renove Maquinaria 2020 laguntza programa

Oinarri hauen helburua da industria-enpresek industriako makineria berria erosteko laguntzak ematea, horrela produkzio-ekipamenduek modernizazio-maila handia izan dezaten.

HANDITZEKO ❯

Renove Industria 4.0 2020 laguntza programa

Diruz lagunduko da manufaktura-enpresa industrialetan Industria 4.0ren proiektuak inplementatzeko makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erostea, eta harekin lotutako aholkularitza zerbitzuak.

HANDITZEKO ❯

Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio 2020 laguntza-programa

Plan pilotu hori exekutatzeko laguntza batzuk ezarriko dira eta, horien bidez, enpresa onuradunek laguntza teknikoa jaso ahal izango dute (BDIHko edo hautatutako nazioarteko DIHko eragileek eskainiko dute laguntza hori), honako 4.0 teknologia hauek xurgatzeko gaitasuna areagotuko duen ekintza-plan bat egiteko:

  • robotika malgua eta kolaboratzailea,
  • fabrikazio aditiboa,
  • material aurreratuak,
  • zibersegurtasuna eta zuzenketa digitala.

Edo, bestela, aipatutako azpiegitura horietan teknologia horien kontzeptu-proba bat egiteko plana prestatuko dute

HANDITZEKO ❯

Calles de hidrógeno: una ciudad para crear el combustible del futuro

Calles de hidrógeno: una ciudad para crear el combustible del futuro

Ubicada a los pies del monte Fuji, en los terrenos de una antigua fábrica de la compañía, la ciudad de Toyota tendrá unos 2.000 habitantes y será un campo de pruebas para sus nuevas tecnologías.

AMPLIAR ❯

Qué es el vidrio relleno de agua, el material para ventanas que ahorra hasta el 70% de la energía

Las ventanas de vidrio rellenas de agua pueden revolucionar el ahorro energético de los edificios, reduciendo con creces la huella de carbono y procurando un sistema óptimo de enfriamiento y calefacción, según un nuevo estudio de la Universidad de Loughborough.

AMPLIAR ❯

Lanzan una plataforma digital de valorización de residuos que generan las empresas

La start-up vizcaína RECIRCULAR que ayuda a las empresas a dar una segunda vida a sus recursos ha lanzado una plataforma digital en fase beta abierta. La plataforma digital de recircular, permite a los usuarios generar ahorros económicos y beneficios medioambientales y sociales a partir de la valorización de sus residuos, sub-productos, desechos o cualquier material susceptible de acabar en un vertedero.

AMPLIAR ❯

Una autopista para coches autónomos

La llegada de los vehículos autónomos no sólo cambiará la forma en que las ciudades funcionarán, pues cada vez se proyecta de forma más clara que terminarán transformándolas de lleno en un espacio mejor adaptado para su funcionamiento.

AMPLIAR ❯

Programa Renove Maquinaria 2020

Ayudas a la adquisición de maquinaria industrial nueva en empresas industriales, para alcanzar un alto grado de modernización de los equipamientos productivos.

AMPLIAR ❯

Programa Renove Industria 4.0 - 2020

Ayudas para la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software) para la implementación de proyectos de Industria 4.0 en empresas industriales manufactureras y los servicios de consultoría asociados.

AMPLIAR ❯

Programa de Ayudas Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio 2020

Se trata de ayudas que permitirán a las empresas acceder a un acompañamiento técnico, proporcionado por los agentes del Basque Digital Innovation Hub (BDIH) o del Digital Innovation Hubs (DIH) internacional elegido, para la elaboración de un plan de acción que permita incrementar la capacidad de absorción de estas de las siguientes tecnologías 4.0:

  • robótica flexible y colaborativa,
  • fabricación aditiva,
  • materiales avanzados,
  • ciberseguridad
  • rectificado digital,

O para la ejecución en su caso, de una prueba de concepto de dichas tecnologías a realizar en las infraestructuras citadas.

AMPLIAR ❯